Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0166/2023 0153/2023 26-09-2023 Estima Contrato de subministración Desistencia da licitación Falta de motivación suficiente do acordo de desistencia da licitación. Descargar ficheiro
0165/2023 0155/2023 22-09-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión O recorrente demostrou a súa fiabilidade, non procede a causa de exclusión do art. 71.1 d LCSP Descargar ficheiro
0164/2023 0162/2023 20-09-2023 Desistencia Contrato de subministración Exclusión Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0163/2023 0160/2023 20-09-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión Non se aprecia alteración da oferta tras o trámite de aclaración concedido polo órgano de contratación. Descargar ficheiro
0162/2023 0158/2023 20-09-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente Descargar ficheiro
0161/2023 0161/2023 15-09-2023 Inadmite Contrato de servizos Exclusión O valor estimado non acada limiar de acceso ao recurso especial. Descargar ficheiro
0160/2023 0152/2023 15-09-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria conta con plan de igualdade inscrito que ampara ao conxunto de traballadores. Descargar ficheiro
0159/2023 0149/2023 15-09-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Discrecionalidade técnica do órgano de contratación na avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0158/2023 0150/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra erro no cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0157/2023 0148/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación publica unha aclaración dos pregos admitindo as titulacións profesionais solicitadas polo recorrente.. Descargar ficheiro
0156/2023 0147/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non xustificada segundo o esixido nos pregos. Descargar ficheiro
0155/2023 0143/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non se aprecian defectos na valoración e puntuación da oferta. Descargar ficheiro
0154/2023 0137/2023 08-09-2023 Estima Contrato de servizos Encarga a medio propio Ausencia de xustificación suficiente no expediente da motivación da encarga. Descargar ficheiro
0153/2023 0144/2023 05-09-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión Non existen defectos na acreditación do poder do asinante da oferta. Descargar ficheiro
0152/2023 0142/2023 05-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente Descargar ficheiro
0151/2023 0141/2023 01-09-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia erro ou incongruencia nos cálculos das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0150/2023 0140/2023 01-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Insuficiente xustificación da oferta anormal. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0149/2023 0146/2023 24-08-2023 Desistencia Contrato de subministración Exclusión Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0148/2023 0145/2023 24-08-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulacións profesionais previstas para a execución do contrato. Descargar ficheiro
0147/2023 0139/2023 24-08-2023 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Valoración correcta. Descargar ficheiro
Mostrando do 81 ao 100 de 1.471 resultados