Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0175/2022 0152/2022 29-09-2022 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Unha mera proposta da mesa de contratación non é un acto susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0174/2022 0150/2022 29-09-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non cabe emenda do xa emendado, nin sucesivas posibilidades ao efecto. Descargar ficheiro
0173/2022 0154/2022 21-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación non acada importe susceptible de recurso Descargar ficheiro
0172/2022 0151/2022 21-09-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A inexistencia de causa de exclusión na segunda clasificada comporta falta de lexitimación da impugnación respecto á adxudicataria. Descargar ficheiro
0171/2022 0148/2022 21-09-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta da recorrente superou o prezo unitario máximo da licitación. Descargar ficheiro
0170/2022 0146/2022 21-09-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Lexitimación de concelleiros. Falta de carga impugnatoria no recurso. Descargar ficheiro
0169/2022 0143/2022 21-09-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta da recorrente non se axustou aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0168/2022 0149/2022 14-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto recorrible. Descargar ficheiro
0167/2022 0144/2022 14-09-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación correctamente calculado. Descargar ficheiro
0166/2022 0142/2022 14-09-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Posibilidade de emenda da oferta da adxudicataria validamente concedida pola mesa de contratación. Falta de lexitimación no resto de motivos do recurso Descargar ficheiro
0165/2022 0140/2022 14-09-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non existe infracción na valoración dos criterios automáticos. As ofertas con prezos parciais a 0 euros son admisibles. Descargar ficheiro
0164/2022 0124/2022 14-09-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Insuficiente motivación no relativo aos criterios suxeitos a xuízo de valor. Necesaria anulación da licitación Descargar ficheiro
0163/2022 0145/2022 08-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial A licitación non alcanza o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0162/2022 0134/2022 08-09-2022 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta adxudicataria non pode presumirse anormal conforme aos parámetros fixados no PCAP. Descargar ficheiro
0161/2022 0132/2022 08-09-2022 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0160/2022 0141/2022 02-09-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Indebida conformación dos criterios de adxudicación. Anulación da licitación. Descargar ficheiro
0159/2022 0135/2022 02-09-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Non cabe exclusión para quen non incumpre os pregos da licitación. A anormalidade da oferta debe apreciarse respecto ao seu conxunto, e non por cada prezo parcial. Descargar ficheiro
0158/2022 0128/2022 02-09-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Retroacción para que polo órgano de contratación se analice o cumprimento pola adxudicataria do establecido no PPT. Descargar ficheiro
0157/2022 0118/2022 02-09-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión A análise da oferta anormal debe realizarse sobre o seu conxunto, e non sobre cada prezo parcial. Descargar ficheiro
0156/2022 0112/2022 02-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso consecuencia dunha previa Resolución deste TACGal. Descargar ficheiro
Mostrando do 141 ao 160 de 1.298 resultados