Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0120/2023 0109/2023 04-07-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Os medios persoais propostos polo adxudicatario cumpren o exixido nos pregos da contratación. Descargar ficheiro
0119/2023 0108/2023 04-07-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Discrecionalidade técnica na valoración. Descargar ficheiro
0118/2023 0118/2023 30-06-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0117/2023 0099/2023 30-06-2023 Inadmite Concesión de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0116/2023 0095/2023 30-06-2023 Estima parcialmente Concesión de servizos Pregos Incorrecta estimación das magnitudes económicas. Deficiencias nos pregos. Descargar ficheiro
0115/2023 0114/2023 23-06-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Concurso de ideas. Quebra do anonimato por erro da plataforma de licitación. Obrigada anulación da licitación. Descargar ficheiro
0114/2023 0105/2023 23-06-2023 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non se acredita que a adxudicataria incumpra os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0113/2023 0106/2023 21-06-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Insuficiente xustificación da oferta anormal. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0112/2023 0103/2023 21-06-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Falta de plan de igualdade inscrito. Retroacción para que o licitador poida acreditar a súa fiabilidade. Descargar ficheiro
0111/2023 0102/2023 21-06-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Existencia de débeda tributaria co concello contratante. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0110/2023 0090/2023 21-06-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Criterio vinculado co obxecto do contrato. Descargar ficheiro
0109/2023 0101/2023 16-06-2023 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade do órgano de contratación na valoración, motivación suficiente. Non cabe crítica dos pregos na impugnación da adxudicación. Descargar ficheiro
0108/2023 0100/2023 16-06-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación O adxudicatario anticipou, na súa oferta técnica, información avaliable conforme a un criterio automático Descargar ficheiro
0107/2023 0113/2023 12-06-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de competencia do TACGal Descargar ficheiro
0106/2023 0104/2023 09-06-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non existe incorrección no cálculo do orzamento. Descargar ficheiro
0105/2023 0098/2023 09-06-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0104/2023 0091/2023 09-06-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se acredita infracción do ordenamento xurídico. Descargar ficheiro
0103/2023 0094/2023 06-06-2023 Inadmite Concesión de servizos Pregos O recorrente non emendou a acreditación da súa representación. Descargar ficheiro
0102/2023 0093/2023 06-06-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Falta de claridade nos pregos. Retroacción para emenda da documentación a presentar polo recorrente Descargar ficheiro
0101/2023 0092/2023 06-06-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso Descargar ficheiro
Mostrando do 141 ao 160 de 1.486 resultados