Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0197/2022 0176/2022 03-11-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Viabilidade de oferta anormal non xustificada. Descargar ficheiro
0196/2022 0175/2022 03-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Modificación Falta de lexitimación da asociación recorrente por existir un previo recurso contencioso. Descargar ficheiro
0195/2022 0168/2022 28-10-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión O limiar de temeridade débese calcular respecto á globalidade da oferta e non por prezos parciais. Doutrina do Tribunal. Descargar ficheiro
0194/2022 0173/2022 26-10-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta correctamente excluída por ofertar un prezo unitario superior ao máximo fixado. Descargar ficheiro
0193/2022 0170/2022 26-10-2022 Estima Contrato de subministración Adxudicación Incorrecta motivación da avaliación dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Anulación da licitación Descargar ficheiro
0192/2022 0172/2022 21-10-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Os custos salariais non aparecen calculados conforme ao convenio colectivo en vigor Descargar ficheiro
0191/2022 0167/2022 21-10-2022 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Criterios automáticos adecuadamente valorados. Descargar ficheiro
0190/2022 0171/2022 19-10-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta presentada fóra do prazo fixado. Non se acredita imposibilidade técnica. Descargar ficheiro
0189/2022 0165/2022 19-10-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión O órgano de contratación non fundamenta o seu acordo de inviabilidade da oferta anormal. Retroacción. Descargar ficheiro
0188/2022 0163/2022 19-10-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Falta de motivación no acordo de exclusión notificado. Retroacción. Descargar ficheiro
0187/2022 0153/2022 19-10-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra motivo de invalidez nos pregos da licitación. Libre configuración da licitación. Descargar ficheiro
0186/2022 0166/2022 13-10-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación O órgano de contratación avaliou o criterio conforme á documentación achegada polo licitador. Descargar ficheiro
0185/2022 0147/2022 13-10-2022 Estima Concesión de servizos Pregos Criterios de adxudicación invalidamente configurados e non xustificados. Falta de claridade nos pregos. Descargar ficheiro
0184/2022 0161/2022 07-10-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica do órgano de contratación na avaliación dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Descargar ficheiro
0183/2022 0159/2022 07-10-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Vulneración do segredo da oferta, o recorrente anticipou información do sobre C. Descargar ficheiro
0182/2022 0158/2022 07-10-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica do órgano de contratación na avaliación das ofertas Descargar ficheiro
0181/2022 0157/2022 04-10-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non emendou validamente a súa documentación administrativa. Descargar ficheiro
0180/2022 0164/2022 30-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación non acada o limiar susceptible de recurso especial Descargar ficheiro
0179/2022 0162/2022 29-09-2022 Desistencia Contrato de servizos Pregos Desistencia expresa do recorrente. Descargar ficheiro
0178/2022 0160/2022 29-09-2022 Inadmite Contrato de subministración Exclusión O recorrente non emendou a súa representación Descargar ficheiro
Mostrando do 61 ao 80 de 1.240 resultados