Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0134/2022 0100/2022 27-07-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0133/2022 0109/2022 21-07-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Viabilidade da oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0132/2022 0108/2022 21-07-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión O licitador recorrente non presentou as mostras no prazo establecido. Descargar ficheiro
0131/2022 0106/2022 21-07-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal adecuadamente justificada. Descargar ficheiro
0130/2022 0114/2022 19-07-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación do recorrente como traballador adscrito ao servizo licitado. Descargar ficheiro
0129/2022 0104/2022 19-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta do recorrente foi valorada conforme ao seu contido. Descargar ficheiro
0128/2022 0111/2022 15-07-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0127/2022 0110/2022 15-07-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O acto impugnado non é susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0126/2022 0103/2022 15-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración correcta nun criterio automático Descargar ficheiro
0125/2022 0102/2022 15-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración correcta nun criterio automático. Descargar ficheiro
0124/2022 0101/2022 15-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria non se atopa en presunción de anormalidade conforme ao establecido nos pregos. Descargar ficheiro
0123/2022 0099/2022 15-07-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0122/2022 0091/2022 15-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Non se aprecia causa de exclusión. Descargar ficheiro
0121/2022 0105/2022 12-07-2022 Inadmite Non susceptible de recurso especial Acto trámite non cualificado Contrato de concesión demanial non susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0120/2022 0098/2022 12-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Criterio automático. Valoración correcta. Descargar ficheiro
0119/2022 0096/2022 07-07-2022 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Falta de motivación do acordo de exclusión. Retroacción. Descargar ficheiro
0118/2022 0097/2022 05-07-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0117/2022 0095/2022 05-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración correcta dun criterio de avaliación automática. Descargar ficheiro
0116/2022 0094/2022 30-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación O adxudicatario pode subcontratar parcialmente a execución da prestación contractual conforme aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0115/2022 0093/2022 23-06-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
Mostrando do 181 ao 200 de 1.298 resultados