Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0080/2023 0069/2023 26-04-2023 Desistencia Contrato de servizos Pregos Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0079/2023 0066/2023 26-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Carencia sobrevida do obxecto do recurso consecuencia dunha previa resolución deste Tribunal. Descargar ficheiro
0078/2023 0061/2023 26-04-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0077/2023 0060/2023 26-04-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os pregos. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0076/2023 0063/2023 24-04-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Anulación das magnitudes económicas da licitación e da obriga de continuar prestando o servizo. Posibilidade de impugnación duns novos pregos previamente anulados. Descargar ficheiro
0075/2023 0070/2023 21-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de competencia deste Tribunal Descargar ficheiro
0074/2023 0068/2023 19-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de clasificación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0073/2023 0058/2023 19-04-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre os pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0072/2023 0057/2023 19-04-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A viabilidade da oferta debe examinarse sobre a súa globalidade. Descargar ficheiro
0071/2023 0056/2023 19-04-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Medios persoais: non cabe alterar o contido da oferta e o declarado como solvencia. Descargar ficheiro
0070/2023 0062/2023 14-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de competencia do Tribunal. Descargar ficheiro
0069/2023 0054/2023 14-04-2023 Estima Contrato de subministración Pregos Requisitos técnicos que limitan inxustificadamente a concorrencia. Descargar ficheiro
0068/2023 0059/2023 12-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite cualificado Falta de competencia do Tribunal. Descargar ficheiro
0067/2023 0055/2023 12-04-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Correcto cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0066/2023 0052/2023 12-04-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión A documentación a presentar conforme ao art.150 LCSP sobre medios a adscribir é emendable. Retroación Descargar ficheiro
0065/2023 0041/2023 12-04-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Acordo de adxudicación Retroacción para a análise da viabilidade da oferta gañadora. Descargar ficheiro
0064/2023 0051/2023 04-04-2023 Inadmite Concesión de servizos Pregos Directa executividade da Resolución 61/2023. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0063/2023 0050/2023 04-04-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non cabe cuestionar a viabilidade da oferta que non se atopa en presunción de anormalidade. Descargar ficheiro
0062/2023 0049/2023 04-04-2023 Inadmite Concesión de servizos Pregos Directa executividade da Resolución 61/2023. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0061/2023 0048/2023 04-04-2023 Estima Concesión de servizos Pregos Non se xustifica o risco operacional no expediente de concesión de servizo. Orzamento incorrecto. Anulación dos pregos. Descargar ficheiro
Mostrando do 181 ao 200 de 1.486 resultados