Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0100/2023 0089/2023 06-06-2023 Desestima Contrato de servizos Acto de tramite: exclusión licitador/oferta A oferta do recorrente incumpre as exixencias dos pregos. Non cabe emenda. Descargar ficheiro
0099/2023 0082/2023 06-06-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación As ofertas que preceden na clasificación á da recorrente non incumpren os pregos. Descargar ficheiro
0098/2023 0088/2023 02-06-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Oferta anormal adecuadamente xustificada. Falta de carga argumentativa no recurso Descargar ficheiro
0097/2023 0086/2023 02-06-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non acreditou o cumprimento das medidas alternativas da cota de reserva en favor dos traballadores con discapacidade. Descargar ficheiro
0096/2023 0087/2023 31-05-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non acreditada correctamente. Descargar ficheiro
0095/2023 0081/2023 31-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración da oferta da recorrente. Descargar ficheiro
0094/2023 0073/2023 31-05-2023 Estima Contrato de servizos Pregos A subrogación do persoal non pode configurarse como criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0093/2023 0085/2023 26-05-2023 Desistencia Contrato de servizos Pregos Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0092/2023 0083/2023 26-05-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal suficientemente xustificada. Descargar ficheiro
0091/2023 0084/2023 23-05-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Melloras incorrectamente configuradas. Descargar ficheiro
0090/2023 0080/2023 23-05-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Xustificación suficiente da oferta anormal. Descargar ficheiro
0089/2023 0071/2023 23-05-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Esixencia de plan de igualdade. Posibilidade para o licitador de acreditar a súa fiabilidade. Descargar ficheiro
0088/2023 0078/2023 16-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Habilitación empresarial esixible. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0087/2023 0077/2023 12-05-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non acreditada correctamente. Descargar ficheiro
0086/2023 0074/2023 12-05-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de motivación na avaliación. Anulación da adxudicación e da contratación. Descargar ficheiro
0085/2023 0079/2023 10-05-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de lexitimación debida á posición do recorrente na licitación. Descargar ficheiro
0084/2023 0076/2023 10-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non existe infracción no importe do aval constituído. Descargar ficheiro
0083/2023 0064/2023 10-05-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Magnitudes económicas e correcta configuración da licitación. Descargar ficheiro
0082/2023 0072/2023 04-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0081/2023 0065/2023 04-05-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Acto trámite cualificado Impugnabilidade da admisión dunha oferta. Anulación da licitación. Descargar ficheiro
Mostrando do 161 ao 180 de 1.486 resultados