Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0155/2022 0125/2022 02-09-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Deficiencias nos cálculos das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0154/2022 0133/2022 30-08-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos A configuración da licitación é competencia do órgano de contratación. Non se aprecia invalidez. Descargar ficheiro
0153/2022 0139/2022 26-08-2022 Desistencia Contrato de servizos Pregos O recorrente desiste do seu recurso. Descargar ficheiro
0152/2022 0138/2022 26-08-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia vicio invalidante na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0151/2022 0127/2022 26-08-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Adecuada valoración das ofertas Descargar ficheiro
0150/2022 0119/2022 19-08-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Incorrecto cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0149/2022 0137/2022 19-08-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Ponderación válida dos criterios de adxudicación Descargar ficheiro
0148/2022 0136/2022 19-08-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos O valor estimado da licitación non acada o limiar que da acceso ao recurso especial. Descargar ficheiro
0147/2022 0130/2022 19-08-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación O órgano de contratación non concedeu ao recorrente acceso ao expediente. Retroacción. Descargar ficheiro
0146/2022 0122/2022 19-08-2022 Estima Contrato de servizos Adxudicación Inadecuada motivación dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Descargar ficheiro
0145/2022 0129/2022 11-08-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Indebido cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0144/2022 0131/2022 08-08-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0143/2022 0126/2022 08-08-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Adecuada configuración da solvencia. Falta de lexitimación do recorrente para impugnar aspectos alleos á súa posición xurídica. Descargar ficheiro
0142/2022 0123/2022 03-08-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Necesaria admisión das titulacións habilitantes para a prestación do contrato. Descargar ficheiro
0141/2022 0121/2022 03-08-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non se aprecia erro ou incongruencia na avaliación dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Descargar ficheiro
0140/2022 0117/2022 03-08-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos O contido dun criterio suxeito a xuízo de valor anticipa a oferta nun posterior criterio automático. Descargar ficheiro
0139/2022 0116/2022 03-08-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A UTE adxudicataria cumpre coa solvencia esixible. Descargar ficheiro
0138/2022 0115/2022 03-08-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A UTE adxudicataria cumpre coa solvencia esixible. Descargar ficheiro
0137/2022 0120/2022 29-07-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Acto de exclusión ditado por órgano incompetente. Descargar ficheiro
0135/2022 0107/2022 27-07-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión As mostras presentadas polo licitador recorrente non se axustan aos requisitos dos pregos. Descargar ficheiro
Mostrando do 161 ao 180 de 1.298 resultados