Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0034/2023 0019/2023 22-02-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os pregso da licitación. Descargar ficheiro
0033/2023 0018/2023 22-02-2023 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non se mostra motivo de invalidez na consideración como viable da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0032/2023 0015/2023 22-02-2023 Estima Concesión de servizos Pregos Obrigada reserva de contratos fixada na lexislación sectorial de residuos. Descargar ficheiro
0031/2023 0014/2023 22-02-2023 Desestima Concesión de servizos Pregos Non se mostra erro ou incongruencia nas magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0030/2023 0021/2023 17-02-2023 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Fórmula de valoración correctamente aplicada. A oferta da adxudicataria non incumpre os pregos. Non se anticipou información no sobre B. Descargar ficheiro
0029/2023 0016/2023 16-02-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de carga argumentativa nos recursos. Descargar ficheiro
0028/2023 0001/2023 16-02-2023 Estima Contrato de subministración Adxudicación Deficiente motivación do acordo de adxudicación. Erros na valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0027/2023 0013/2023 10-02-2023 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta adxudicataria cumpre co exixido nos pregos. Cálculo correcto de puntuacións. Discrecionalidade técnica na avaliación. Descargar ficheiro
0025/2023 0010/2023 10-02-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Custos salariais incorrectamente calculados. Descargar ficheiro
0024/2023 0009/2023 08-02-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Falta de desagregación dos custos de persoal. Descargar ficheiro
0023/2023 0008/2023 08-02-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre o esixido no PPT. Descargar ficheiro
0022/2023 0007/2023 08-02-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de carga argumentativa no recurso. Descargar ficheiro
0021/2023 0235/2022 08-02-2023 Estima Contrato de subministración Adxudicación A oferta da adxudicataria incumpre o establecido no PPT. Descargar ficheiro
0020/2023 0006/2023 03-02-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Incongruencia nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0019/2023 0005/2023 03-02-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de dilixencia na presentación da oferta. Descargar ficheiro
0018/2023 0004/2023 03-02-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente non se axusta aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0017/2023 0003/2023 03-02-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente non incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0016/2023 0239/2022 26-01-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de carga argumentativa no recurso. Descargar ficheiro
0015/2023 0002/2023 25-01-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación incorrectamente calculado. Descargar ficheiro
0014/2023 0241/2022 25-01-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia invalidez na titulación esixida nos pregos Descargar ficheiro
Mostrando do 41 ao 60 de 1.298 resultados