Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0060/2023 0046/2023 31-03-2023 Estima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Incumprimento pola oferta da adxudicataria do establecido no PPT. Descargar ficheiro
0059/2023 0044/2023 31-03-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0058/2023 0053/2023 28-03-2023 Desistencia Contrato de servizos Acordo de adxudicación Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0057/2023 0043/2023 28-03-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0056/2023 0042/2023 28-03-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente axústase aos pregos. Improcedencia da exclusión. Descargar ficheiro
0055/2023 0047/2023 23-03-2023 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0054/2023 0040/2023 23-03-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Para a avaliación das ofertas non se ten en conta o IVE. Descargar ficheiro
0053/2023 0038/2023 23-03-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0052/2023 0030/2023 23-03-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0051/2023 0033/2023 22-03-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre os requisitos mínimos establecidos nos pregos. Descargar ficheiro
0050/2023 0045/2023 16-03-2023 Inadmite Contrato de servizos Outros actos de tramite A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0049/2023 0037/2023 16-03-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Liberdade na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0048/2023 0036/2023 16-03-2023 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Admisibilidade de ofertar prezos parciais a 0 euros. Descargar ficheiro
0046/2023 0027/2023 16-03-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Retroacción para a verificación do cumprimento do PPT pola oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0045/2023 0035/2023 09-03-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Insuficiente xustificación da oferta anormal. Descargar ficheiro
0044/2023 0034/2023 09-03-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de lexitimación do sindicato recorrente. Descargar ficheiro
0043/2023 0029/2023 09-03-2023 Desestima Concesión de servizos Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0042/2023 0028/2023 09-03-2023 Desestima Concesión de servizos Acordo de adxudicación Ausencia de defectoinvalidante na tramitación da licitación; discrecionalidade técnica na puntuación; inadmisión da solicitude de exclusión da adxudicataria por ausencia de lexitimación. Descargar ficheiro
0041/2023 0039/2023 01-03-2023 Inadmite Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non se acreditou poder para interpoñer recurso. Descargar ficheiro
0040/2023 0026/2023 01-03-2023 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación pois a estimación do recurso non lle permitiría ao recorrente ser adxudicatario. Descargar ficheiro
Mostrando do 201 ao 220 de 1.486 resultados