Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0114/2022 0089/2022 23-06-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Discrecionalidade do órgano de contratación na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0113/2022 0090/2022 20-06-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Pregos novamente impugnados respecto a aspectos non modificados. Descargar ficheiro
0112/2022 0088/2022 20-06-2022 Estima Contrato de subministración Exclusión Non se acredita motivo de exclusión da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0111/2022 0087/2022 20-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non cabe entender como requisito de solvencia ou habilitación empresarial o que os pregos prevén como mellora a ofertar polos licitadores. Descargar ficheiro
0110/2022 0092/2022 15-06-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0109/2022 0083/2022 15-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non se acredita invalidez no acordo de adxudicación. Descargar ficheiro
0108/2022 0085/2022 09-06-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Necesario cálculo dos custos salariais segundo o convenio aplicable. Descargar ficheiro
0107/2022 0084/2022 09-06-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Condicións do persoal con dereito a subrogación. Descargar ficheiro
0106/2022 0080/2022 09-06-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non acreditou adecuadamente a súa solvencia nin os medios a adscribir ao contrato. Descargar ficheiro
0105/2022 0082/2022 08-06-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0104/2022 0077/2022 03-06-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Discrecionalidade na valoración, non se acredita erro ou incongruencia. Descargar ficheiro
0103/2022 0078/2022 01-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación O recorrente non acredita a equivalencia entre o presentado e o certificado esixido na licitación. Descargar ficheiro
0102/2022 0073/2022 01-06-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Retroación para a análise da viabilidade da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0101/2022 0072/2022 01-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non cabe a exclusión da empresa adxudicataria. Descargar ficheiro
0100/2022 0086/2022 30-05-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0099/2022 0081/2022 30-05-2022 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación do recorrente. Descargar ficheiro
0098/2022 0079/2022 30-05-2022 Desistencia Contrato de servizos Adxudicación Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0097/2022 0076/2022 30-05-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Libre configuración do contrato polo órgano de contratación. Descargar ficheiro
0096/2022 0056/2022 25-05-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria non incumpre os pregos da licitación, nin se vulnerou o segredo da oferta. Descargar ficheiro
0095/2022 0057/2022 25-05-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
Mostrando do 201 ao 220 de 1.298 resultados