Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0034/2024 0021/2024 16-02-2024 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vulneración do segredo da oferta. Descargar ficheiro
0033/2024 0018/2024 16-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria acreditou correctamente a súa solvencia. Descargar ficheiro
0032/2024 0013/2024 16-02-2024 Inadmite Contrato de subministración Acordo de adxudicación Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0031/2024 0015/2024 14-02-2024 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia motivo de invalidez. En concreto, o dereito á subrogación non nace dos pregos nin a súa existencia se sobrepón ás necesidades do servizo. Descargar ficheiro
0030/2024 0016/2024 09-02-2024 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non se pode reabrir o prazo de impugnación respecto dos pregos que no seu día foron consentidos, e sobre os que logo non houbo novidades nos aspectos aquí recorridos. Descargar ficheiro
0029/2024 0012/2024 12-02-2024 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de carga argumentativa no recurso, críticas alleas ao ámbito do recurso especial. Descargar ficheiro
0027/2024 0006/2024 09-02-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0026/2024 0014/2024 05-02-2024 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0025/2024 0007/2024 05-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non se mostra erro no importe de adxudicación fixado polo órgano de contratación con base na oferta do finalmente adxudicatario, aquí recorrente. Descargar ficheiro
0024/2024 0004/2024 05-02-2024 Desestima Contrato de subministración Exclusión Vulneración do segredo da oferta. Noutro lote, non se achegou a ficha técnica esixida. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0023/2024 0009/2024 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Pregos Válida configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0022/2024 0008/2024 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Aplicación correcta da fórmula de valoración automática establecida nos pregos. Descargar ficheiro
0021/2024 0003/2024 01-02-2024 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Prazo insuficiente para a configuración da oferta. Descargar ficheiro
0020/2024 0235/2023 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre coa solvencia establecida nos pregos, que non esixían habilitación profesional específica. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0019/2024 0010/2024 25-01-2024 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente non acreditou a representación do asinante do recurso tras o trámite de emenda concedido. Descargar ficheiro
0018/2024 0005/2024 25-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecta configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0017/2024 0001/2024 25-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecta configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0016/2024 0240/2023 25-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre a solvencia esixida, sen que se aprecien na oferta incumprimentos do PPT. Descargar ficheiro
0015/2024 0238/2023 23-01-2024 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Executividade da resolución 14/2023.Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0014/2024 0233/2023 23-01-2024 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Deficiente motivación da avaliación das ofertas técnicas, falta de transparencia no procedemento. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.486 resultados