Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0070/2022 0053/2022 12-04-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Momento en que se debe tramitar o procedemento de xustificación das ofertas anormais. Descargar ficheiro
0069/2022 0052/2022 12-04-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Emenda da documentación administrativa. Inexistencia de causa de exclusión. Descargar ficheiro
0068/2022 0051/2022 12-04-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non se mostra erro ou incongruencia na valoración da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0067/2022 0045/2022 07-04-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Discrecionalidade na solvencia a esixir aos licitadores. Complexidade técnica. Descargar ficheiro
0066/2022 0042/2022 07-04-2022 Estima Contrato de servizos Adxudicación Contrato formalizado sen respectar o prazo de recurso. Ademais, infracción do procedemento que determina a súa nulidadade. Descargar ficheiro
0065/2022 0040/2022 25-03-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente non se axusta aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0064/2022 0044/2022 23-03-2022 Inadmite Contrato de subministración Exclusión Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0063/2022 0039/2022 23-03-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Non cabe a impugnación extemporánea dunha fórmula de valoración. Incorrecta puntuación de criterios de aplicación automática. Descargar ficheiro
0062/2022 0041/2022 17-03-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A valoración de ofertas é un acto non impugnable. Descargar ficheiro
0061/2022 0036/2022 17-03-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos O recorrente non mostra erro no importe do orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0050/2022 0023/2022 04-03-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento correctamente calculado. Impugnación extemporánea en canto ao contido dos pregos non obxecto de modificación. Descargar ficheiro
0049/2022 0033/2022 25-02-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0048/2022 0027/2022 25-02-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión O licitador non se atopaba ao corrente das súas obrigas tributarias na data de presentación da súa oferta. Descargar ficheiro
0047/2022 0025/2022 25-02-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria é conforme aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0046/2022 0020/2022 23-02-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0045/2022 0018/2022 23-02-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento adecuadamente configurado. Descargar ficheiro
0044/2022 0010/2022 23-02-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Orzamento. Discrecionalidade na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0043/2022 0032/2022 18-02-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Titulación esixida nos pregos da licitación Descargar ficheiro
0042/2022 0015/2022 18-03-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Non se aprecia vulneración do principio de liberdade de acceso. Falta de lexitimación do recorrente. Descargar ficheiro
0041/2022 0006/2022 18-02-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión O licitador non presentou en prazo a documentación esixida. Non cabe nova emenda do xa emendado. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.054 resultados