Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0242/2022 0224/2022 30-12-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Presentación extemporánea das mostras esixidas coa oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0241/2022 0220/2022 28-12-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non cabe emenda do xa emendado, exclusión procedente. Descargar ficheiro
0240/2022 0214/2022 28-12-2022 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Inadecuada motivación da exclusión da recorrente. Retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0239/2022 0222/2022 28-12-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecto cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0238/2022 0216/2022 28-12-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se acredita que as magnitudes económicas da licitación se atopen incorrectamente calculadas, Descargar ficheiro
0237/2022 0208/2022 28-12-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Inviabilidade da oferta non xustificada adecuadamente. Retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0236/2022 0207/2022 28-12-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Inviabilidade da oferta non xustificada adecuadamente. Retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0235/2022 0197/2022 28-12-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Xustificación suficiente da oferta anormal. Descargar ficheiro
0234/2022 0217/2022 21-12-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Indebido cálculo do orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0233/2022 0215/2022 21-12-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0232/2022 0212/2022 21-12-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Inadecuada motivación da conclusión de viabilidade da oferta. Retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0231/2022 0200/2022 21-12-2022 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Defecto emendable no contido da oferta. Non se acredita outro motivo de exclusión. Discrecionalidade técnica do órgano de contratación. Descargar ficheiro
0230/2022 0213/2022 16-12-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de carga argumentativa no escrito do recurso. Descargar ficheiro
0229/2022 0211/2022 16-12-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Solvencia técnica correctamente acreditada conforme aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0228/2022 0205/2022 16-12-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0226/2022 0191/2022 16-12-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Exclusión por inviabilidade da oferta non motivada adecuadamente. Retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0226/2022 0206/2022 13-12-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0225/2022 0199/2022 13-12-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación .Impugnación do cumprimento dunha previa resolución do Tribunal. Descargar ficheiro
0224/2022 0196/2022 13-12-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0223/2022 0219/2022 12-12-2022 Desistencia Contrato de subministración Exclusión Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.225 resultados