Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0105/2022 0082/2022 08-06-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0104/2022 0077/2022 03-06-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Discrecionalidade na valoración, non se acredita erro ou incongruencia. Descargar ficheiro
0103/2022 0078/2022 01-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación O recorrente non acredita a equivalencia entre o presentado e o certificado esixido na licitación. Descargar ficheiro
0102/2022 0073/2022 01-06-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Retroación para a análise da viabilidade da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0101/2022 0072/2022 01-06-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non cabe a exclusión da empresa adxudicataria. Descargar ficheiro
0100/2022 0086/2022 30-05-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0099/2022 0081/2022 30-05-2022 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación do recorrente. Descargar ficheiro
0098/2022 0079/2022 30-05-2022 Desistencia Contrato de servizos Adxudicación Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0097/2022 0076/2022 30-05-2022 Desestima Contrato de subministración Pregos Libre configuración do contrato polo órgano de contratación. Descargar ficheiro
0096/2022 0056/2022 25-05-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria non incumpre os pregos da licitación, nin se vulnerou o segredo da oferta. Descargar ficheiro
0095/2022 0057/2022 25-05-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0094/2022 0055/2022 20-05-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non existe vulneración do segredo na oferta da adxudicataria, que tampouco incumpre os pregos da licitación. Descargar ficheiro
0093/2022 0075/2022 20-05-2022 Estima parcialmente Contrato de subministración Pregos Limiar de saciedade non admisible. Descargar ficheiro
0092/2022 0069/2022 20-05-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Adxudicación axustada ao tenor literal dos pregos. Descargar ficheiro
0091/2022 0071/2022 13-05-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0090/2022 0065/2022 13-05-2022 Estima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal adecuadamente xustificada. Descargar ficheiro
0089/2022 0068/2022 11-05-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de dilixencia na presentación da oferta. Descargar ficheiro
0088/2022 0063/2022 11-05-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal adecuadamente xustificada. Descargar ficheiro
0087/2022 0064/2022 05-05-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Servizos do Anexo IV LCSP. Anulación prezo como único criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0086/2022 0062/2022 05-05-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.089 resultados