Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0095/2023 0081/2023 31-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración da oferta da recorrente. Descargar ficheiro
0094/2023 0073/2023 31-05-2023 Estima Contrato de servizos Pregos A subrogación do persoal non pode configurarse como criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0093/2023 0085/2023 26-05-2023 Desistencia Contrato de servizos Pregos Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0092/2023 0083/2023 26-05-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal suficientemente xustificada. Descargar ficheiro
0091/2023 0084/2023 23-05-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Melloras incorrectamente configuradas. Descargar ficheiro
0090/2023 0080/2023 23-05-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Xustificación suficiente da oferta anormal. Descargar ficheiro
0089/2023 0071/2023 23-05-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Esixencia de plan de igualdade. Posibilidade para o licitador de acreditar a súa fiabilidade. Descargar ficheiro
0088/2023 0078/2023 16-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Habilitación empresarial esixible. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0087/2023 0077/2023 12-05-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non acreditada correctamente. Descargar ficheiro
0086/2023 0074/2023 12-05-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de motivación na avaliación. Anulación da adxudicación e da contratación. Descargar ficheiro
0085/2023 0079/2023 10-05-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de lexitimación debida á posición do recorrente na licitación. Descargar ficheiro
0084/2023 0076/2023 10-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non existe infracción no importe do aval constituído. Descargar ficheiro
0083/2023 0064/2023 10-05-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Magnitudes económicas e correcta configuración da licitación. Descargar ficheiro
0082/2023 0072/2023 04-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0081/2023 0065/2023 04-05-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Acto trámite cualificado Impugnabilidade da admisión dunha oferta. Anulación da licitación. Descargar ficheiro
0080/2023 0069/2023 26-04-2023 Desistencia Contrato de servizos Pregos Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0079/2023 0066/2023 26-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Carencia sobrevida do obxecto do recurso consecuencia dunha previa resolución deste Tribunal. Descargar ficheiro
0078/2023 0061/2023 26-04-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0077/2023 0060/2023 26-04-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os pregos. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0076/2023 0063/2023 24-04-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Anulación das magnitudes económicas da licitación e da obriga de continuar prestando o servizo. Posibilidade de impugnación duns novos pregos previamente anulados. Descargar ficheiro
Mostrando do 121 ao 140 de 1.438 resultados