Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0229/2023 0224/2023 28-12-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra incorrección na titulación académica esixida ao equipo técnico. Descargar ficheiro
0218/2023 0214/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Magnitudes económicas correctamente calculadas. Descargar ficheiro
0217/2023 0213/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0221/2023 0208/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0002/2024 0225/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non cabe pretender unha obrigada proporcionalidade matemática na puntuación dos criterios de xuízo de valor en diferentes lotes. Descargar ficheiro
0225/2023 0216/2023 28-12-2023 Desestima Contrato de subministración Desistencia da licitación Motivación suficiente xustificada do acordo de desistencia . Descargar ficheiro
0003/2024 0226/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Prohibición de contratar non aplicable por non estar vixente. Multa ao recorrente. Descargar ficheiro
0223/2023 0217/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non cabe que no momento da adxudicación se cuestione o orzamento da licitación. Non se aprecia motivo de exclusión da adxudicataria. Descargar ficheiro
0222/2023 0209/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0005/2024 0229/2023 11-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Cousa xulgada administrativa respecto ao resolto nunha previa resolución do TACGal. Ausencia de motivo de exclusión da adxudicataria. Descargar ficheiro
0020/2024 0235/2023 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre coa solvencia establecida nos pregos, que non esixían habilitación profesional específica. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0007/2024 0230/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0009/2024 0232/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0012/2024 0239/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0011/2021 0237/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0016/2024 0240/2023 25-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre a solvencia esixida, sen que se aprecien na oferta incumprimentos do PPT. Descargar ficheiro
0031/2024 0015/2024 14-02-2024 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia motivo de invalidez. En concreto, o dereito á subrogación non nace dos pregos nin a súa existencia se sobrepón ás necesidades do servizo. Descargar ficheiro
0029/2024 0012/2024 12-02-2024 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de carga argumentativa no recurso, críticas alleas ao ámbito do recurso especial. Descargar ficheiro
0033/2024 0018/2024 16-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria acreditou correctamente a súa solvencia. Descargar ficheiro
0027/2024 0006/2024 09-02-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
Mostrando do 1.461 ao 1.480 de 1.486 resultados