Saltar menú

Procedementos

  • Interposición do recurso especial en materia de contratación (FA900A)
  • Presentación de alegacións polas persoas interesadas (FA901A)
  • Solicitude de medidas cautelares previas ao escrito de interposición (FA902A)
  • Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais:
    • Reclamación nos procedementos de adxudicación (FA903A)
    • Cuestión de nulidade (FA904A)
  • Cuestión de nulidade do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (FA905A)