Saltar menú

Organización

O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia está composto por un presidente, Santiago Valencia Vila, e dous vogais, Tomás Otero Ferreiro e Ana María de Frutos, quen exerce de secretaria do Tacgal.

Os seus nomeamentos foron publicados no Diario Oficial de Galicia número 37, de 21 de febreiro de 2018.