Saltar menú

Contacto

Enderezo

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
Rúa Raxeira 52, 2.º andar
15781 — Santiago de Compostela

Teléfono

881 99 54 81

Fax

881 99 54 85

Correo electrónico

tacgal@xunta.gal

As funcións de rexistro realizaranse no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, no edificio administrativo de San Caetano.