Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0140/2023 0133/2023 10-08-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente, mellor clasificado, non emendou a documentación no prazo concedido. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0139/2023 0130/2023 10-08-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria non se atopa en prohibición de contratar en relación co plan de igualdade. Descargar ficheiro
0138/2023 0134/2023 04-08-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulación académica esixida para a execución do contrato. Descargar ficheiro
0137/2023 0128/2023 04-08-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Retroacción para que se conceda posibilidade de emenda da documentación administrativa. Descargar ficheiro
0136/2023 0124/2023 04-08-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Erro material da oferta que non impide coñecer o seu verdadeiro contido, á vista do conxunto da documentación. Descargar ficheiro
0135/2023 0121/2023 04-08-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Falta de firmeza da prohibición de contratar, ao estar impugnada en sede contenciosa. Descargar ficheiro
0134/2023 0129/2023 28-07-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Falta de xustificación dos certificados escollidos como criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0133/2023 0126/2023 21-07-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Incongruencias nos pregos. Falta de xustificación e desagregación do orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0132/2023 0125/2023 21-07-2023 Estima Contrato de subministración Pregos Non xustificación dos certificados escollidos como criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0131/2023 0123/2023 21-07-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0130/2023 0120/2023 21-07-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Os medios persoais a adscribir non se axustan aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0129/2023 0122/2023 14-07-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0128/2023 0119/2023 14-07-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación O limiar de temeridade debe calcularse sobre a oferta económica no seu conxunto,. Descargar ficheiro
0127/2023 0116/2023 14-07-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Prazo de presentación de ofertas axustado á legalidade e xustificado polo órgano de contratación. Existencia de concorrencia. Descargar ficheiro
0126/2023 0107/2023 14-07-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria cumpre os pregos. Descargar ficheiro
0125/2023 0115/2023 07-07-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento incorrectamente calculado. Descargar ficheiro
0124/2023 0112/2023 07-07-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento incorrectamente calculado. Descargar ficheiro
0123/2023 0111/2023 07-07-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria non se atopa en prohibición de contratar en relación co seu plan de igualdade. Descargar ficheiro
0122/2023 0110/2023 07-07-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0121/2023 0117/2023 04-07-2023 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial A proposta de adxudicación non é susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
Mostrando do 121 ao 140 de 1.486 resultados