Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0200/2023 0188/2023 16-11-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0199/2023 0196/2023 10-11-2023 Inadmite Contrato de subministración Non susceptible de recurso especial A clasificación de ofertas non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0198/2023 0192/2023 10-11-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión A documentación a presentar polo licitador era emendable conforme aos pregos da licitación. Retroacción. Descargar ficheiro
0197/2023 0201/2023 09-11-2023 Inadmite Contrato de obras Exclusión A contratación non acada o limiar mínimo impugnable. Descargar ficheiro
0196/2023 0190/2023 09-11-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión Exclusión improcedente pois a emenda concedida ao licitador impedía coñecer os defectos a corrixir. Retroacción. Descargar ficheiro
0195/2023 0189/2023 09-11-2023 Desestima Contrato de subministración Pregos Discrecionalidade técnica na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0194/2023 0186/2023 09-11-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Exclusión insuficientemente motivada. Retroacción para aclaración da oferta. Descargar ficheiro
0193/2023 0191/2023 03-11-2023 Inadmite Contrato de subministración Pregos Desistencia da contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0192/2023 0185/2023 03-11-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación O recorrente non foi formalmente excluído da licitación polo órgano competente. Retroacción. Descargar ficheiro
0191/2023 0184/2023 03-11-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Confusión na documentación requirida ao licitador no trámite artigo 150 LCSP. Retroacción. Descargar ficheiro
0190/2023 0182/2023 27-10-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión Notificación defectuosa en canto ao prazo concedido ao licitador para a presentación de documentación. Descargar ficheiro
0189/2023 0179/2023 27-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0188/2023 0183/2023 25-10-2023 Estima Contrato de subministración Desistencia da licitación Falta de motivación suficiente da desistencia adoptada. Descargar ficheiro
0187/2023 0167/2023 25-10-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación O recurso, aínda que formalmente impugna a adxudicación, diríxese a cuestionar a previa exclusión do recorrente. Inadmisión. Descargar ficheiro
0186/2023 0166/2023 25-10-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Vulneración das normas básicas do procedemento de contratación. Anulación da licitación. Descargar ficheiro
0185/2023 0164/2023 25-10-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0184/2023 0187/2023 17-10-2023 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial A mera proposta non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0183/2023 0178/2023 17-10-2023 Inadmite Contrato de subministración Acordo de adxudicación Carencia sobrevida do obxecto do recurso por desistencia do procedemento de licitación. Descargar ficheiro
0182/2023 0177/2023 17-10-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión Cabe emenda para a presentación dunha declaración responsable allea ao procedemento de valoración. Descargar ficheiro
0181/2023 0175/2023 17-10-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
Mostrando do 61 ao 80 de 1.486 resultados