Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0013/2024 0002/2024 18-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecto cálculo do orzamento da licitación en relación cos custos salariais. Descargar ficheiro
0012/2024 0239/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0011/2024 0028/2024 09-02-2024 Desestima Contrato de subministración Exclusión A recorrente non acreditou a solvencia esixida. Descargar ficheiro
0009/2024 0232/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0008/2024 0231/2023 18-01-2024 Estima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal adecuadamente xustificada, Descargar ficheiro
0007/2024 0230/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0005/2024 0229/2023 11-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Cousa xulgada administrativa respecto ao resolto nunha previa resolución do TACGal. Ausencia de motivo de exclusión da adxudicataria. Descargar ficheiro
0004/2024 0227/2023 04-01-2024 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Retroacción para que polo órgano de contratación se conceda acceso ao expediente da licitación. Descargar ficheiro
0003/2024 0226/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Prohibición de contratar non aplicable por non estar vixente. Multa ao recorrente. Descargar ficheiro
0002/2024 0225/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non cabe pretender unha obrigada proporcionalidade matemática na puntuación dos criterios de xuízo de valor en diferentes lotes. Descargar ficheiro
0001/2024 0222/2023 04-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incongruencia na configuración da licitación respecto ao carácter reservado do contrato. Descargar ficheiro
0229/2023 0224/2023 28-12-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra incorrección na titulación académica esixida ao equipo técnico. Descargar ficheiro
0228/2023 0221/2023 28-12-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0227/2023 0220/2023 28-12-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Esixencia de adscrición de medios desproporcionada. Criterio de adxudicación sobre medidas de conciliación incorrectamente configurado. Descargar ficheiro
0226/2023 0219/2023 28-12-2023 Estima Contrato de servizos Encarga a medio propio A encarga ao medio propio non se axusta á regulación establecida no artigo 32 LCSP. Descargar ficheiro
0225/2023 0216/2023 28-12-2023 Desestima Contrato de subministración Desistencia da licitación Motivación suficiente xustificada do acordo de desistencia . Descargar ficheiro
0224/2023 0215/2023 28-12-2023 Estima Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación solicita expresamente a estimación do recurso. Descargar ficheiro
0223/2023 0217/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non cabe que no momento da adxudicación se cuestione o orzamento da licitación. Non se aprecia motivo de exclusión da adxudicataria. Descargar ficheiro
0222/2023 0209/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0221/2023 0208/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
Mostrando do 21 ao 40 de 1.486 resultados