Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0007/2024 0230/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0008/2024 0231/2023 18-01-2024 Estima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal adecuadamente xustificada, Descargar ficheiro
0009/2024 0232/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta avaliación das ofertas. Descargar ficheiro
0011/2024 0028/2024 09-02-2024 Desestima Contrato de subministración Exclusión A recorrente non acreditou a solvencia esixida. Descargar ficheiro
0012/2024 0239/2023 18-01-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Correcta valoración das ofertas. Descargar ficheiro
0013/2024 0002/2024 18-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecto cálculo do orzamento da licitación en relación cos custos salariais. Descargar ficheiro
0014/2024 0233/2023 23-01-2024 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Deficiente motivación da avaliación das ofertas técnicas, falta de transparencia no procedemento. Descargar ficheiro
0015/2024 0238/2023 23-01-2024 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Executividade da resolución 14/2023.Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0016/2024 0240/2023 25-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre a solvencia esixida, sen que se aprecien na oferta incumprimentos do PPT. Descargar ficheiro
0017/2024 0001/2024 25-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecta configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0018/2024 0005/2024 25-01-2024 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecta configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0019/2024 0010/2024 25-01-2024 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente non acreditou a representación do asinante do recurso tras o trámite de emenda concedido. Descargar ficheiro
0020/2024 0235/2023 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A adxudicataria cumpre coa solvencia establecida nos pregos, que non esixían habilitación profesional específica. Posibilidade de subcontratación. Descargar ficheiro
0021/2024 0003/2024 01-02-2024 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Prazo insuficiente para a configuración da oferta. Descargar ficheiro
0022/2024 0008/2024 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Aplicación correcta da fórmula de valoración automática establecida nos pregos. Descargar ficheiro
0023/2024 0009/2024 01-02-2024 Desestima Contrato de servizos Pregos Válida configuración dos criterios de adxudicación. Descargar ficheiro
0024/2024 0004/2024 05-02-2024 Desestima Contrato de subministración Exclusión Vulneración do segredo da oferta. Noutro lote, non se achegou a ficha técnica esixida. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0025/2024 0007/2024 05-02-2024 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non se mostra erro no importe de adxudicación fixado polo órgano de contratación con base na oferta do finalmente adxudicatario, aquí recorrente. Descargar ficheiro
0026/2024 0014/2024 05-02-2024 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0027/2024 0006/2024 09-02-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
Mostrando do 1.461 ao 1.480 de 1.486 resultados