Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0037/2018 0040/2018 02-07-2018 Estima Contrato de servizos Adxudicación A oferta do adxudicatario non se axusta aos prego de prescricións técnicas. Necesidade dunha nova adxudicación. Descargar ficheiro
0038/2018 0043/2018 02-07-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non achegou DEUC asinado. Requirimento de enmenda non atendido. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0039/2018 0049/2018 02-07-2018 Inadmite Contrato de subministración Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. O órgano de contratación resolveu que modificará os pregos e dará novo prazo. Descargar ficheiro
0040/2018 0032/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Adiantar, no sobre B, información do sobre C. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0041/2018 0039/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión A omisión da aportación das mostras é insubsanable e comporta exclusión. Descargar ficheiro
0042/2018 0042/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta non axustada aos pregos. Non inclúe o persoal mínimo esixido. Inexistencia de escuridade nos pregos. Descargar ficheiro
0043/2018 0044/2018 05-07-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica na valoración das ofertas. Desestimación. Descargar ficheiro
0044/2018 0048/2018 10-07-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Acceso ao expediente. Avocación incompleta. Anulabilidade. Retroacción. Descargar ficheiro
0045/2018 0053/2018 10-07-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión Cláusulas sociais na licitación. Oferta viable e baixas. Custos laborais. Anulación da exclusión. Descargar ficheiro
0046/2018 0050/2018 12-07-2018 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación erroneamente calculado. LCSP 9/2017. Non é válida unha mera traslación dos importes da licitación previa. Descargar ficheiro
0047/2018 0047/2018 20-07-2018 Estima parcialmente Contrato de subministración Adxudicación Erros na valoración. Retroacción. Descargar ficheiro
0048/2018 0052/2018 20-07-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0049/2018 0056/2018 20-07-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión Exclusión improcedente. Non se pode excluír por seguir a liña marcada no prego para acadar mellor valoración. Inexistencia de imposibilidade de cumprimento. Descargar ficheiro
0050/2018 0051/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Certificados acreditativos da solvencia segundo sexa de entidade pública ou privada. Descargar ficheiro
0050/2018 0057/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Certificados acreditativos da solvencia segundo sexa de entidade pública ou privada. Descargar ficheiro
0051/2018 0054/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. O recorrente coñecía como se debía presentar. Descargar ficheiro
0052/2018 0055/2018 23-07-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión Oferta para a subministración de medicamentos. Operatividade na licitación da dedución prevista nos Reais Decretos-leis 8/2010 e 9/2011. Descargar ficheiro
0053/2018 0046/2018 02-08-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Inexistencia de baixa anormal. Renuncia ao beneficio económico. Aportacións documentais para xustificar a baixa. Diferenzas entre a valoración das baixas e os criterios de adxudicación. Acceso á documentación doutra licitación. Descargar ficheiro
0054/2018 0067/2018 03-08-2018 Desistencia Contrato de servizos Pregos A recorrente desistiu do recurso especial, que se declara concluso. Descargar ficheiro
0055/2018 0058/2018 08-08-2018 Inadmite Contrato de servizos Pregos Inadmisión porque incumpre art. 50.1.b LCSP. Impugnación pregos tras presentación da oferta. Redución do prazo legal para presentar a oferta. A aclaración realizada a un licitador esixía a ampliación do prazo de presentación de ofertas. Anulación do procedemento. Certificado de empresa como criterio de adxudicación. Improcedencia. Descargar ficheiro
Mostrando do 41 ao 60 de 1.486 resultados