Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0015/2018 0016/2018 04-06-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. Descargar ficheiro
0020/2018 0026/2018 07-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Licitación sometida a TRLCSP. A licitación non acada o limiar mínimo establecido na LCSP 2017 para os contratos de servizos. Descargar ficheiro
0021/2018 0028/2018 07-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Non acreditou poder suficiente para interpoñer recursos. Non impugna unha decisión dun poder adxudicador, só os considerandos. Descargar ficheiro
0022/2018 0022/2018 11-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Impugnabilidade. Lexitimación. Modificación baseada nos pregos. Pregos firmes e consentidos. Descargar ficheiro
0023/2018 0024/2018 11-06-2018 Estima Contrato de servizos Adxudicación Valoración indebida. Compromiso de ubicación de instalación. Anulación. Descargar ficheiro
0024/2018 0027/2018 11-06-2018 Estima parcialmente Contrato de subministración Acto trámite cualificado A esixencia de marcas na licitación. Retroacción. Descargar ficheiro
0028/2018 0034/2018 15-06-2018 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Participación de dúas licitadoras, cuxas ofertas non actuaron de forma autónoma. Indicios da práctica. Anulación. Descargar ficheiro
0026/2018 0025/2018 15-06-2018 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de argumentos no recurso. Descargar ficheiro
0027/2018 0029/2018 15-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Carencia sobrevida de obxecto, producida coa estimación do recurso 24/2018. Descargar ficheiro
0025/2018 0019/2018 15-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Inadmisión do recurso 19/2018,contra acto de trámite non cualificado. Estimación do recurso 30/2018, a oferta anormal refírese a súa globalidade. Descargar ficheiro
0025/2018 0030/2018 15-06-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión Inadmisión do recurso 19/2018,contra acto de trámite non cualificado. Estimación do recurso 30/2018, a oferta anormal refírese a súa globalidade. Descargar ficheiro
0029/2018 0037/2018 18-06-2018 Inadmite Acordo marco Adxudicación Licitación sometida ao TRLCSP . Contía licitación non acada limiar mínimo para recurso, art. 44.1 LCSP. Descargar ficheiro
0030/2018 0031/2018 21-06-2018 Desestima Acordo marco Exclusión Erros non invalidantes. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0031/2018 0035/2018 21-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0032/2018 0038/2018 21-06-2018 Inadmite Administrativo especial Acto trámite non cualificado Acta da mesa de contratación. Acto de trámite non cualificado. Descargar ficheiro
0033/2018 0033/2018 25-06-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración motivada e axustada ao prego, lex contractus. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0035/2018 0041/2018 28-06-2018 Estima Contrato de subministración Adxudicación Fórmula nos pregos. Regra de tres inversa. Descargar ficheiro
0036/2018 0045/2018 28-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta non se axusta aos pregos. Inexistencia de escuridade. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0034/2018 0036/2018 28-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Carencia da solvencia técnica esixida. Interpretación referencia ao importe anual recollida nos pregos. Descargar ficheiro
0037/2018 0040/2018 02-07-2018 Estima Contrato de servizos Adxudicación A oferta do adxudicatario non se axusta aos prego de prescricións técnicas. Necesidade dunha nova adxudicación. Descargar ficheiro
Mostrando do 21 ao 40 de 1.486 resultados