Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0292/2019 0325/2019 20-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación A exclusión deste recorrente fora recorrida neste TACGal, que inadmitiu o recurso. Lexitimación inexistente contra a adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0110/2019 0109/2019 21-05-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A exclusión das ofertas por incumprir as obrigas laborais é invocable das que se atopan en situación de anormalidade segundo o previsto nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0024/2018 0027/2018 11-06-2018 Estima parcialmente Contrato de subministración Acto trámite cualificado A esixencia de marcas na licitación. Retroacción. Descargar ficheiro
0226/2023 0219/2023 28-12-2023 Estima Contrato de servizos Encarga a medio propio A encarga ao medio propio non se axusta á regulación establecida no artigo 32 LCSP. Descargar ficheiro
0202/2023 0199/2023 16-11-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión A eiva na documentación presentada polo licitador era emendable. Retroacción. Descargar ficheiro
0276/2021 0273/2021 30-12-2021 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación A documentación a presentar polo licitador mellor clasificado é susceptible de emenda. Retroacción. Descargar ficheiro
0198/2023 0192/2023 10-11-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión A documentación a presentar polo licitador era emendable conforme aos pregos da licitación. Retroacción. Descargar ficheiro
0066/2023 0052/2023 12-04-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión A documentación a presentar conforme ao art.150 LCSP sobre medios a adscribir é emendable. Retroación Descargar ficheiro
0161/2019 0167/2019 03-07-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos A división en lotes é facultade do órgano de contratación. O principio de neutralidade tecnolóxica pode decaer fronte á existencia de xustificacións obxectivas que aconsellen o uso dunha tecnoloxía determinada. Prazo suficiente para conformar oferta tendo en conta a publicidade dada mediante anuncio de información previa. Inexistencia de avantaxe para o actual adxudicatario do servizo. Desestimación. Descargar ficheiro
0134/2019 0145/2019 06-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A desistencia do órgano de contratación, publicada no perfil, é anterior á interposición do recurso. Temeridade. MULTA. Descargar ficheiro
0282/2019 0319/2019 13-12-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A desistencia do órgano de contratación provoca a carencia sobrevida do obxecto do recurso.. Descargar ficheiro
0185/2019 0188/2019 12-08-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A creación ex novo e unha vez coñecidas as ofertas dos licitadores un novo parámetro de anormalidade alleo ao previsto nos pregos da licitación non é acollible. Descargar ficheiro
0151/2019 0166/2019 21-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A contratación, mediante procedemento aberto simplificado, non ten o limiar susceptible de recurso. Inadmisión. Descargar ficheiro
0150/2019 0163/2019 21-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A contratación, mediante procedemento aberto simplificado, non ten o limiar susceptible de recurso. Inadmisión. Descargar ficheiro
0111/2019 0114/2019 21-05-2019 Inadmite Contrato de subministración Exclusión A contratación non acada o limiar susceptible de recurso. Inadmisión. Descargar ficheiro
0027/2021 0019/2021 03-02-2021 Inadmite Contrato de obras Non susceptible de recurso especial A contratación non acada o limiar susceptible de recurso especial. Inadmisión. Descargar ficheiro
0197/2023 0201/2023 09-11-2023 Inadmite Contrato de obras Exclusión A contratación non acada o limiar mínimo impugnable. Descargar ficheiro
0154/2021 0148/2021 06-08-2021 Desestima Contrato de subministración Pregos A configuración do obxecto do contrato é competencia do órgano de contratación. Descargar ficheiro
0289/2019 0321/2019 18-12-2019 Desestima Acordo marco Pregos A configuración do contrato é unha potestade do órgano de contratación. Desestimación. Descargar ficheiro
0086/2021 0079/2021 20-04-2021 Estima parcialmente Contrato de subministración Pregos A configuración da licitación é competencia do órgano de contratación. Xustificación dos criterios de valoración Descargar ficheiro
Mostrando do 1.421 ao 1.440 de 1.471 resultados