Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0069/2023 0054/2023 14-04-2023 Estima Contrato de subministración Pregos Requisitos técnicos que limitan inxustificadamente a concorrencia. Descargar ficheiro
0062/2021 0044/2021 12-03-2021 Estima Contrato de servizos Pregos Requisitos excesivos de solvencia Descargar ficheiro
0140/2020 0148/2020 11-09-2020 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación Representación insuficiente. Alegacións alleas ao recurso especial. Inadmisión. Descargar ficheiro
0136/2020 0136/2020 08-09-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Representación insuficiente para interpoñer o recurso. Inadmisión Descargar ficheiro
0095/2021 0072/2021 07-05-2021 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Recórrese contra a proposta de exclusión, acto non impugnable Descargar ficheiro
0187/2021 0190/2021 10-09-2021 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Recuso extemporáneo, calendario sede Descargar ficheiro
0010/2018 0007/2018 14-05-2018 Estima Contrato de subministración Exclusión Recursos contra exclusión de ofertas en contrato de subministración sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Exclusión baseada en criterio non amparado no prego. Descargar ficheiro
0010/2018 0012/2018 14-05-2018 Estima Contrato de subministración Exclusión Recursos contra exclusión de ofertas en contrato de subministración sometido ao TRLCSP 2011. Estimación. Exclusión baseada en criterio non amparado no prego. Descargar ficheiro
0208/2021 0213/2021 08-10-2021 Inadmite Contrato de subministración Pregos Recurso presentado en papel Descargar ficheiro
0011/2022 0292/2021 14-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso presentado en papel Descargar ficheiro
0012/2022 0297/2021 14-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso presentado en papel Descargar ficheiro
0100/2019 0100/2019 02-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso non presentado en forma constando a advertencia do rexistro ao respecto. Descargar ficheiro
0246/2019 0272/0192 06-11-2019 Inadmite Concesión de servizos Exclusión Recurso non presentado en forma constando a advertencia do rexistro ao respecto. Descargar ficheiro
0223/2019 0241/2019 27-09-2019 Inadmite Contrato de subministración Exclusión Recurso interposto fóra de prazo. A maiores, o produto ofertado non se axustaba aos pregos. Descargar ficheiro
0125/2021 0111/2021 21-06-2021 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Recurso extemporáneo. Falta de lexitimación Descargar ficheiro
0186/2021 0189/2021 10-09-2021 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Recurso extemporáneo. Calendario sede electrónica Descargar ficheiro
0232/2021 0228/2021 09-11-2021 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0277/2021 0290/2021 30-12-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0027/2022 0005/2022 02-02-2022 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0029/2022 0019/2022 02-02-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
Mostrando do 121 ao 140 de 1.471 resultados