Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0159/2021 0157/2021 06-08-2021 Desestima Contrato de servizos Exclusión Solvencia non xustificada conforme aos pregos da licitación Descargar ficheiro
0131/2020 0126/2020 01-09-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Solvencia non acreditada. Desestimación. Descargar ficheiro
0118/2021 0112/2021 09-06-2021 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Solvencia non acreditada pola adxudicataria. Posibilidade de emenda Descargar ficheiro
0197/2020 0191/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Solvencia na UTE. Non adianto de información no sobre B. Desestimación. Descargar ficheiro
0196/2020 0190/2020 23-11-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Solvencia na UTE. Non adianto de información no sobre B. Valoración oferta. Baixa xustificada. Desestimación. Descargar ficheiro
0034/2020 0019/2020 05-02-2020 Estima Contrato de servizos Exclusión Solvencia mínima esixida nos pregos. Inexistencia de escuridade. Acreditación suficiente da solvencia. Estimación. Descargar ficheiro
0066/2021 0053/2021 18-03-2021 Estima parcialmente Concesión de servizos Pregos Solvencia mínima esixida en servizos xurídicos Descargar ficheiro
0120/2021 0110/2021 15-06-2021 Desestima Contrato de servizos Exclusión Solvencia económica non acreditada Descargar ficheiro
0100/2020 0101/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Sindicato. Non lexitimación sobre as horas. Información da subrogación. Non caben alegacións contra pregos non modificados. Descargar ficheiro
0100/2020 0102/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Sindicato. Non lexitimación sobre as horas. Información da subrogación. Non caben alegacións contra pregos non modificados. Descargar ficheiro
0100/2020 0100/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Sindicato. Non lexitimación sobre as horas. Información da subrogación. Non caben alegacións contra pregos non modificados. Descargar ficheiro
0087/2022 0064/2022 05-05-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Servizos do Anexo IV LCSP. Anulación prezo como único criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0146/2019 0151/2019 17-06-2019 Estima Contrato de subministración Exclusión Segundo o art. 128.1 LCSP deben ser aceptados certificados doutros organismos de avaliación equivalentes. Exclusión improcedente. Anulación da adxudicación e da exclusión con retroaccións das actuacións ao momento anterior a esa exclusión, debendo continuar e manter a validez dos trámites correspondentes. Descargar ficheiro
0119/2018 0129/2018 04-12-2018 Desestima Concesión de servizos Exclusión Se un licitador ao configurar a súa oferta técnica ofrece un determinado número de persoal a adscribir ao contrato obxecto da concesión, ese persoal debe ter un reflexo económico. Descargar ficheiro
0078/2018 0084/2018 24-09-2018 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Réxime do axuste das ofertas aos pregos a efectos da súa exclusión. Proporcionalidade. Descargar ficheiro
0099/2018 0104/2018 02-11-2018 Estima Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Réxime de modificación dos pregos. Nulidade da ampliación do prazo de presentación de ofertas que se atopa vencido. Descargar ficheiro
0099/2019 0096/2019 02-05-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Rexeitáronse as ofertas incursas en valores anormais segundo os criterios do prego en relación aos custos laborais. A carga de demostrar a viabilidade da súa oferta recae no licitador. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0080/2020 0054/2020 12-06-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Rexeitamento da petición de exclusión da adxudicataria. Desestima Descargar ficheiro
0004/2023 0228/2022 12-01-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Retroación para a correcta motivación da exclusión por inviabilidade da oferta presuntamente anormal. Descargar ficheiro
0102/2022 0073/2022 01-06-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Retroación para a análise da viabilidade da oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
Mostrando do 81 ao 100 de 1.471 resultados