Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0060/2019 0053/2019 20-03-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Subcriterios. Non afastamento dos pregos na valoración. Descargar ficheiro
0032/2019 0007/2019 07-02-2019 Estima Contrato de servizos Adxudicación Subcriterios. Atribución non xustificada de puntuacións. Imposibilidade de nova avaliación de criterios sometidos a xuízo de valor con todos os sobres abertos. Nulidade da adxudicación e da licitación. Descargar ficheiro
0032/2019 0002/2019 07-02-2019 Estima Contrato de servizos Adxudicación Subcriterios. Atribución non xustificada de puntuacións. Imposibilidade de nova avaliación de criterios sometidos a xuízo de valor con todos os sobres abertos. Nulidade da adxudicación e da licitación. Descargar ficheiro
0007/2021 0238/2020 12-01-2021 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Solvencia. Criterios de adxudicación. Estimación parcial. Descargar ficheiro
0007/2021 0249/2020 12-01-2021 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Solvencia. Criterios de adxudicación. Estimación parcial. Descargar ficheiro
0216/2023 0212/2023 13-12-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica: non cabe esixir exacta coincidencia entre o obxecto da licitación e os contratos aportados. Descargar ficheiro
0231/2019 0236/2019 16-10-2019 Estima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica. Retroación do expediente ao momento anterior á exclusión. Descargar ficheiro
0264/2019 0295/2019 26-11-2019 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Solvencia técnica. Emenda. Descargar ficheiro
0122/2021 0114/2021 17-06-2021 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non xustificada adecuadamente Descargar ficheiro
0156/2023 0147/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non xustificada segundo o esixido nos pregos. Descargar ficheiro
0131/2021 0123/2021 23-06-2021 Desestima Contrato de servizos Exclusión Solvencia técnica non xustificada Descargar ficheiro
0164/2021 0163/2021 13-08-2021 Desestima Contrato de servizos Pregos Solvencia técnica non restrictiva. Orzamento adecuado. Descargar ficheiro
0087/2023 0077/2023 12-05-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non acreditada correctamente. Descargar ficheiro
0096/2023 0087/2023 31-05-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non acreditada correctamente. Descargar ficheiro
0132/2021 0133/2021 28-06-2021 Desestima Contrato de servizos Pregos Solvencia técnica esixida Descargar ficheiro
0091/2020 0076/2020 03-07-2020 Estima parcialmente Concesión de servizos Adxudicación Solvencia técnica do adxudicatario. Cabe emenda. Anulación do acordo de adxudicación con retroacción. Descargar ficheiro
0228/2019 0245/2019 09-10-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Solvencia técnica da adxudicataria. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0229/2022 0211/2022 16-12-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Solvencia técnica correctamente acreditada conforme aos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0156/2021 0151/2021 06-08-2021 Estima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica admisible. Retroacción Descargar ficheiro
0084/2022 0058/2022 05-05-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Solvencia suficiente das empresas en compromiso de UTE. Descargar ficheiro
Mostrando do 61 ao 80 de 1.471 resultados