Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0263/2021 0257/2021 23-12-2021 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Trámite de achega documental emendable. Retroacción. Descargar ficheiro
0264/2021 0258/2021 23-12-2021 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Trámite de achega documental emendable. Retroacción Descargar ficheiro
0058/2019 0051/2019 15-03-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Tratándose de criterios de aplicación automática, o único que procede é a aplicación directa da fórmula prevista, sen que se poidan introducir criterios técnicos que desvirtúen o previsto nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0058/2019 0054/2019 15-03-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Tratándose de criterios de aplicación automática, o único que procede é a aplicación directa da fórmula prevista, sen que se poidan introducir criterios técnicos que desvirtúen o previsto nos pregos da licitación. Descargar ficheiro
0083/2019 0079/2019 12-04-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Tras emenda aberta ao licitador respecto á súa declaración de solvencia técnica, a documental que achegou non era suficiente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0148/2023 0145/2023 24-08-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulacións profesionais previstas para a execución do contrato. Descargar ficheiro
0117/2019 0127/2019 23-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulacións académicas. Inexistencia de irregularidades nos pregos. Descargar ficheiro
0043/2022 0032/2022 18-02-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Titulación esixida nos pregos da licitación Descargar ficheiro
0074/2021 0064/2021 29-03-2021 Estima Contrato de servizos Pregos Titulación esixida como solvencia. Principio de liberdade de acceso con idoneidade Descargar ficheiro
0138/2023 0134/2023 04-08-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulación académica esixida para a execución do contrato. Descargar ficheiro
0019/2018 0021/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Acto trámite cualificado TRLCSP 2011. Non presentación documentación art. 151.2. Tense por retirada a oferta. Descargar ficheiro
0017/2018 0018/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de subministración Exclusión TRLCSP 2011. Non acreditou solvencia técnica segundo criterio do prego. Descargar ficheiro
0015/2018 0020/2018 04-06-2018 Inadmite Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. Descargar ficheiro
0015/2018 0016/2018 04-06-2018 Estima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Inadmisión do recurso 20/2018 porque non cabe a adhesión a un recurso interposto. Estimación do recurso 16/2018 porque a oferta se presentou dentro de prazo. Dies a quo prazo proposición oferta. Finalización prazo e hora presentación ofertas. Presentación en correos. Descargar ficheiro
0016/2018 0017/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. Exclusión motivada e baseada no prego. Descargar ficheiro
0014/2018 0013/2018 21-05-2018 Desestima Acordo marco Exclusión TRLCSP 2011. Baixa desproporcional ou anormal. Escolma doutrina consolidada. Validez motivación in aliunde. Descargar ficheiro
0018/2018 0023/2018 04-06-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión TRLCSP 2011. A oferta non acadou a puntuación mínima. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0064/2019 0056/2019 25-03-2019 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Suposto de lexitimación para impugnar simultaneamente a adxudicación e a exclusión. Inexistencia de risco operacional. Falta de motivación na avaliación. Descargar ficheiro
0019/2020 0341/2019 22-01-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Suficiente motivación e publicidade da avaliación efectuada. Desestimación. Descargar ficheiro
0103/2020 0106/2020 20-07-2020 Estima Concesión de servizos Adxudicación Subrogación e pregos. O adxudicatario non cumpre con esixencias cara o persoal. Anulación da adxudicación. Descargar ficheiro
Mostrando do 41 ao 60 de 1.471 resultados