Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0121/2021 0107/2021 17-06-2021 Desestima Contrato de servizos Exclusión Viabilidade de oferta anormal non xustificada adecuadamente Descargar ficheiro
0050/2021 0035/2021 05-03-2021 Estima Contrato de servizos Exclusión Viabilidade da oferta. Xustificación insuficiente do motivo de exclusión.Estimación. Descargar ficheiro
0133/2022 0109/2022 21-07-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Viabilidade da oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0069/2018 0066/2018 10-09-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Viabilidade da oferta adxudicataria. Doutrina sobre a exclusión. Descargar ficheiro
0109/2020 0103/2020 23-07-2020 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Valoración. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0033/2018 0033/2018 25-06-2018 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración motivada e axustada ao prego, lex contractus. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0023/2018 0024/2018 11-06-2018 Estima Contrato de servizos Adxudicación Valoración indebida. Compromiso de ubicación de instalación. Anulación. Descargar ficheiro
0006/2020 0329/2019 13-01-2020 Estima Contrato de subministración Adxudicación Valoración de subcriterios non previstos nos pregos e non amparados pola discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0229/2021 0207/2021 09-11-2021 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración de criterio automático conforme ao contido da oferta. Non cabe posibilidade de emenda. Descargar ficheiro
0151/2020 0145/2020 23-09-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Valoración das ofertas. Discrecionalidade. Inexistencia de introdución de subcriterios. Desestimación Descargar ficheiro
0071/2022 0043/2022 20-04-2022 Estima parcialmente Contrato de servizos Adxudicación Valoración das ofertas técnicas incorrectamente motivada. Descargar ficheiro
0155/2021 0150/2021 06-08-2021 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Valoración das ofertas de conformidade cos pregos e de forma motivada. Descargar ficheiro
0120/2018 0131/2018 04-12-2018 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Valoración das melloras. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0063/2021 0045/2021 12-03-2021 Estima Contrato de servizos Pregos Valoración da experiencia da empresa como criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0214/2023 0207/2023 05-12-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Valoración correcta. Non acada mínimo para continuar na licitación. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0125/2022 0102/2022 15-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración correcta nun criterio automático. Descargar ficheiro
0126/2022 0103/2022 15-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración correcta nun criterio automático Descargar ficheiro
0117/2022 0095/2022 05-07-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Valoración correcta dun criterio de avaliación automática. Descargar ficheiro
0175/2022 0152/2022 29-09-2022 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Unha mera proposta da mesa de contratación non é un acto susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0185/2020 0194/2020 09-11-2020 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Trámite non cualificado. Inadmisión. Descargar ficheiro
Mostrando do 21 ao 40 de 1.471 resultados