Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0156/2023 0147/2023 08-09-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Solvencia técnica non xustificada segundo o esixido nos pregos. Descargar ficheiro
0173/2023 0169/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumple os requisitos mínimos esixidos nos pregos. Descargar ficheiro
0167/2023 0156/2023 26-09-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0174/2023 0170/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta da recorrente incumpre os requisitos mínimos esixidos nos pregos. Descargar ficheiro
0176/2023 0176/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos A ausencia de mención expresa nos pregos non invalida unha obriga legal. Lexitimación do sindicato recorrente. Descargar ficheiro
0180/2023 0174/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0181/2023 0175/2023 17-10-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Descargar ficheiro
0179/2023 0173/2023 11-10-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia incorreción na configuración dun criterio de adxudicación. Descargar ficheiro
0170/2023 0159/2023 03-10-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Inexistencia de nulidade de pleno dereito alegada por quen foi adxudicatario e pretende a anulación do procedemento de licitación. Descargar ficheiro
0189/2023 0179/2023 27-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0171/2023 0165/2023 03-10-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión O declarado no DEUC vincula ao licitador. Falta de xustificación da solvencia. Descargar ficheiro
0195/2023 0189/2023 09-11-2023 Desestima Contrato de subministración Pregos Discrecionalidade técnica na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0200/2023 0188/2023 16-11-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0201/2023 0194/2023 16-11-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0215/2023 0211/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A anormalidade da oferta se debe examinar sobre a súa globalidade, non sobre cada un dos prezos parciais. Non existe directa infracción por ofertar un prezo parcial próximo a 0. Descargar ficheiro
0229/2023 0224/2023 28-12-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se mostra incorrección na titulación académica esixida ao equipo técnico. Descargar ficheiro
0218/2023 0214/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Magnitudes económicas correctamente calculadas. Descargar ficheiro
0217/2023 0213/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0221/2023 0208/2023 20-12-2023 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0002/2024 0225/2023 04-01-2024 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non cabe pretender unha obrigada proporcionalidade matemática na puntuación dos criterios de xuízo de valor en diferentes lotes. Descargar ficheiro
Mostrando do 1.441 ao 1.460 de 1.471 resultados