Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0055/2020 0048/2020 11-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non acreditou a súa lexitimación para interpoñer o recurso. Descargar ficheiro
0087/2020 0084/2020 26-06-2020 Inadmite Contrato de subministración Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0090/2020 0087/2020 29-06-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación da UTE cuxo obxecto social era específicamente para a execución dun previo contrato. Descargar ficheiro
0095/2020 0063/2020 07-07-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Extemporaneidade do recurso. Disposición adicional oitava Real Decreto-lei 17/2020. Descargar ficheiro
0099/2020 0096/2020 15-07-2020 Inadmite Concesión de servizos Pregos O recorrente non emendou a lexitimación ou a súa representación. Igualmente procedería a desestimación do recurso. Descargar ficheiro
0104/2020 0107/2020 20-07-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Inadmisión do recurso que impugna un mero informe e unha proposta de exclusión. Descargar ficheiro
0114/2020 0113/2020 03-08-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Impúgnase normativa allea a contratación.Falta de lexitimación. Mera defensa da legalidade. Inadmisión. Descargar ficheiro
0105/2020 0110/2020 21-07-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Inadmisión por non ser competente este TACGal. Consorcio adscrito á Administración Xeral do Estado. Descargar ficheiro
0115/2020 0114/2020 03-08-2020 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Actos relacionados coa prórroga do contrato. Inadmisión. Descargar ficheiro
0130/2020 0132/2020 28-08-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Recurso contra actos da mesa non impugnables. Inadmisión Descargar ficheiro
0129/2020 0127/2020 28-08-2020 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Non é poder adxudicador. Inadmisión. Descargar ficheiro
0146/2020 0151/2020 22-09-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación. Non é o licitador en si. Inadmisión. Descargar ficheiro
0147/2020 0160/2020 22-09-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Extemporaneidade. Inadmisión. Descargar ficheiro
0174/2020 0174/2020 16-10-2020 Inadmite Concesión de servizos Acto trámite non cualificado Acto non impugnable. Inadmisión. Descargar ficheiro
0186/2020 0195/2020 10-11-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Alegacións alleas ao recurso especial. Inadmisión. Descargar ficheiro
0185/2020 0194/2020 09-11-2020 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Trámite non cualificado. Inadmisión. Descargar ficheiro
0188/2020 0199/2020 13-11-2020 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Acto non cualificado. Inadmisión. Descargar ficheiro
0189/2020 0203/2020 13-11-2020 Inadmite Contrato de obras Exclusión O contrato non acada limiar de valor estimado para recurso especial.Inadmisión. Descargar ficheiro
0221/2020 0223/2020 22-12-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Licitador previamente excluído. Lexitimación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0213/2020 0222/2020 11-12-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Acto de trámite non recorrible. Inadmisión. Descargar ficheiro
Mostrando do 141 ao 160 de 1.486 resultados