Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0224/2019 0242/2019 27-09-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación A asociación de pais contra adxudicación. Falta de lexitimación. Descargar ficheiro
0222/2019 0238/2019 27-09-2019 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado A recorrente impugna a avaliación, clasificación e proposta de adxudicación da mesa ao órgano de contratación. Acto non cualificado. Inadmisión. Descargar ficheiro
0223/2019 0241/2019 27-09-2019 Inadmite Contrato de subministración Exclusión Recurso interposto fóra de prazo. A maiores, o produto ofertado non se axustaba aos pregos. Descargar ficheiro
0249/2019 0274/2019 08-11-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Extemporaneidade do recurso. Dies a quo. D.A.15ª LCSP. A maiores, non houbo oferta anormal para poder analizar incumprimentos salarais e a oferta adxudicataria axústase aos Descargar ficheiro
0242/2019 0260/2019 25-10-2019 Inadmite Contrato de obras Adxudicación As recorrentes non foron licitadoras. Inadmisión por falta de lexitimación. Descargar ficheiro
0281/2019 0316/2019 13-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación Extemporaneidade do recurso. Cómputo do prazo na presentación electrónica. Importancia do prazo para a interposición do recurso especial. A maiores, desestimación en canto ao fondo. Descargar ficheiro
0281/2019 0315/2019 13-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación Extemporaneidade do recurso. Cómputo do prazo na presentación electrónica. Importancia do prazo para a interposición do recurso especial. A maiores, desestimación en canto ao fondo. Descargar ficheiro
0282/2019 0319/2019 13-12-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos A desistencia do órgano de contratación provoca a carencia sobrevida do obxecto do recurso.. Descargar ficheiro
0292/2019 0325/2019 20-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación A exclusión deste recorrente fora recorrida neste TACGal, que inadmitiu o recurso. Lexitimación inexistente contra a adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0021/2020 0009/2020 22-01-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación é un acto non susceptible de impugnación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0024/2020 0012/2020 24-01-2020 Inadmite Contrato de obras Pregos Por razón da contía, os pregos non son susceptibles de impugnación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0018/2020 0003/2020 20-01-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación declarouse deserta por falta de concorrencia. Inadmisión. Descargar ficheiro
0208/2019 0223/2019 06-09-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Os actos da mesa que reflicten os trámites de avaliación e clasificación non son susceptibles de impugnación. Descargar ficheiro
0188/2019 0204/2019 12-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación O recorrente quedou clasificado en terceiro lugar sen que argumente contra o segundo clasificado. Carencia de lexitimación. Descargar ficheiro
0181/2019 0196/2019 02-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Interposición extemporánea do recurso especial. Descargar ficheiro
0061/2020 0047/2020 28-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Impugna a adxudicación coa pretensión de amular a súa exclusión, exclusión non recorrida no seu momento. Inadmisión. Descargar ficheiro
0062/2020 0065/2020 28-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non se pode reabrir o prazo de impugnación respecto dos pregos sobre os que logo non houbo novidades no punto ou elemento dos mesmos que ulteriormente se busca cuestionar. Descargar ficheiro
0056/2020 0049/2020 11-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación O recorrente, quinto clasificado, non argumenta motivos para a exclusión dos que lle anteceden. Ofertas con prezos parciais a cero euros. Descargar ficheiro
0057/2020 0050/2020 15-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente non emendou a representación. Descargar ficheiro
0060/2020 0064/2020 26-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposición do adxudicatario non é susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
Mostrando do 121 ao 140 de 1.471 resultados