Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0154/2019 0158/2019 24-06-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Desistencia do órgano de contratación. Inexistencia do obxecto do recurso. En obiter dicta, o sindicato recorrente carece de lexitimación activa para invocar vulneración do art. 145.4 LCSP. Asemade, a reiteración de alegacións que xa foron rexeitadas por este TACGal pode dar lugar á multa por temeridade. Descargar ficheiro
0124/2019 0132/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Desistencia do órgano de contratación. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0206/2019 0221/2019 04-09-2019 Inadmite Concesión de servizos Exclusión A UTE recorrente non emendou a súa representación. Inadmisión. Ademais non acadou o limiar mínimo exixido nos pregos para continuar na licitación. Descargar ficheiro
0209/2019 0232/2019 10-09-2019 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Interposición extemporánea do recurso Descargar ficheiro
0241/2019 0259/2019 25-10-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación aprobou novos pregos coas correccións instadas, deixando sen efecto a licitación e o recurso. Inadmisión por falta de obxecto Descargar ficheiro
0246/2019 0272/0192 06-11-2019 Inadmite Concesión de servizos Exclusión Recurso non presentado en forma constando a advertencia do rexistro ao respecto. Descargar ficheiro
0255/2019 0283/2019 12-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación O recorrente non participou na licitación. Inexistencia de lexitimación. Pretensión de impugnar uns pregos firmes e consentidos. Carácter preclusivo dos prazos de recurso. Descargar ficheiro
0256/2019 0284/2019 15-11-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos O debate entre Administracións sobre competencia contractual residénciase na xurisdicción contenciosa. Falta de lexitimación. Falta de competencia do TACGal. Descargar ficheiro
0256/2019 0288/2019 15-11-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos O debate entre Administracións sobre competencia contractual residénciase na xurisdicción contenciosa. Falta de lexitimación. Falta de competencia do TACGal. Descargar ficheiro
0259/2019 0292/2019 20-11-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado O acto de clasificación de ofertas non é susceptible de recurso especial. Impugnación extemporánea dos pregos. Descargar ficheiro
0189/2019 0201/2019 14-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Este TACGal non ten competencia para coñecer da impugnación en relación coa penalidade imposta polo órgano de contratación. Devolución ao órgano de contratación. Descargar ficheiro
0281/2019 0314/2019 13-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación Extemporaneidade do recurso. Cómputo do prazo na presentación electrónica. Importancia do prazo para a interposición do recurso especial. A maiores, desestimación en canto ao fondo. Descargar ficheiro
0291/2019 0323/2019 20-12-2019 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación O recorrente non foi licitador e non pode resultar adxudicatario. Lexitimación inexistente. Inadmisión Descargar ficheiro
0202/2019 0211/2019 30-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Compra pública precomercial onde os beneficios non son exclusivos para o poder adxudicados, artigo 8 LCSP. Impugnación non admisible como recurso especial. Descargar ficheiro
0191/2019 0206/2019 14-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Este TACGal non ten competencia para coñecer da impugnación en relación coa penalidade imposta polo órgano de contratación. Devolución ao órgano de contratación. Descargar ficheiro
0214/2019 0233/2019 16-09-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente carece de lexitimación porque seu obxecto social non abrangue os servizos obxecto da contratación. Inexistencia de acción pública. Inadmisión. Descargar ficheiro
0053/2020 0051/2020 27-04-2020 Inadmite Contrato de obras Non susceptible de recurso especial Non acada limiar susceptible do recurso especial Descargar ficheiro
0073/2020 0073/2020 08-06-2020 Inadmite Contrato de obras Non susceptible de recurso especial Non acada o limiar de valor estimado susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0070/2020 0075/2020 02-06-2020 Inadmite Contrato de subministración Pregos A licitación non acada o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0102/2020 0080/2020 20-07-2020 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación Inadmisión recurso contra adxudicación interposto por excluído, sen impugnación pendente contra tal exclusión. Descargar ficheiro
Mostrando do 41 ao 60 de 1.471 resultados