Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0144/2022 0131/2022 08-08-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0005/2022 0275/2021 14-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación para impugnar a adxudicación en quen xa foi excluído con carácter firme. O recurso especial é potestativo, non acumulativo Descargar ficheiro
0148/2022 0136/2022 19-08-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos O valor estimado da licitación non acada o limiar que da acceso ao recurso especial. Descargar ficheiro
0156/2022 0112/2022 02-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso consecuencia dunha previa Resolución deste TACGal. Descargar ficheiro
0168/2022 0149/2022 14-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto recorrible. Descargar ficheiro
0163/2022 0145/2022 08-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial A licitación non alcanza o limiar susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0178/2022 0160/2022 29-09-2022 Inadmite Contrato de subministración Exclusión O recorrente non emendou a súa representación Descargar ficheiro
0175/2022 0152/2022 29-09-2022 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado Unha mera proposta da mesa de contratación non é un acto susceptible de recurso. Descargar ficheiro
0173/2022 0154/2022 21-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación non acada importe susceptible de recurso Descargar ficheiro
0180/2022 0164/2022 30-09-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación non acada o limiar susceptible de recurso especial Descargar ficheiro
0196/2022 0175/2022 03-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Modificación Falta de lexitimación da asociación recorrente por existir un previo recurso contencioso. Descargar ficheiro
0203/2022 0186/2022 07-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0202/2022 0185/2022 07-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0208/2022 0184/2022 15-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación da recorrente. Descargar ficheiro
0212/2022 0194/2022 23-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A imposición de penalidade non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0209/2022 0187/2022 18-11-2022 Inadmite Contrato de subministración Modificación Acto non impugnable. Descargar ficheiro
0213/2022 0198/2022 23-11-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0222/2022 0210/2022 07-12-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A acta da mesa coa clasificación de ofertas non é impugnable. Descargar ficheiro
0228/2022 0205/2022 16-12-2022 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0221/2022 0209/2022 07-12-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
Mostrando do 1.381 ao 1.400 de 1.438 resultados