Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0213/2021 0217/2021 19-10-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente non emendou a ausencia da acreditación da súa representación Descargar ficheiro
0209/2021 0211/2021 14-10-2021 Inadmite Contrato de subministración Pregos O recorrente non emendou a ausencia da acreditación da representación e obxecto social Descargar ficheiro
0202/2021 0195/2021 30-09-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso Descargar ficheiro
0208/2021 0213/2021 08-10-2021 Inadmite Contrato de subministración Pregos Recurso presentado en papel Descargar ficheiro
0216/2021 0222/2021 22-10-2021 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Falta de lexitimación do sindicato recorrente Descargar ficheiro
0223/2021 0229/2021 28-10-2021 Inadmite Contrato de subministración Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0221/2021 0221/2021 26-10-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso Descargar ficheiro
0232/2021 0228/2021 09-11-2021 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0228/2021 0232/2021 03-11-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso Descargar ficheiro
0239/2021 0240/2021 12-11-2021 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación O recorrente pretende a revogación da súa previa exclusión. Extemporaneidade no recurso. Descargar ficheiro
0234/2021 0239/2021 09-11-2021 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación non é un ato impugnable Descargar ficheiro
0238/2021 0237/2021 12-11-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación non acada o limiar para a presentación do recurso especial. Descargar ficheiro
0259/2021 0274/2021 13-12-2021 Inadmite Contrato de obras Exclusión A licitación non acada o limiar susceptible de recurso especial Descargar ficheiro
0273/2021 0269/2021 30-12-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0269/2021 0264/2021 30-12-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0277/2021 0290/2021 30-12-2021 Inadmite Contrato de servizos Pregos Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0003/2022 0285/2021 05-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso Descargar ficheiro
0004/2022 0287/2021 05-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do recurso Descargar ficheiro
0011/2022 0292/2021 14-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso presentado en papel Descargar ficheiro
0012/2022 0297/2021 14-01-2022 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso presentado en papel Descargar ficheiro
Mostrando do 1.341 ao 1.360 de 1.438 resultados