Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0292/2019 0325/2019 20-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación A exclusión deste recorrente fora recorrida neste TACGal, que inadmitiu o recurso. Lexitimación inexistente contra a adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0021/2020 0009/2020 22-01-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposta de adxudicación é un acto non susceptible de impugnación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0024/2020 0012/2020 24-01-2020 Inadmite Contrato de obras Pregos Por razón da contía, os pregos non son susceptibles de impugnación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0018/2020 0003/2020 20-01-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos A licitación declarouse deserta por falta de concorrencia. Inadmisión. Descargar ficheiro
0208/2019 0223/2019 06-09-2019 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Os actos da mesa que reflicten os trámites de avaliación e clasificación non son susceptibles de impugnación. Descargar ficheiro
0188/2019 0204/2019 12-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación O recorrente quedou clasificado en terceiro lugar sen que argumente contra o segundo clasificado. Carencia de lexitimación. Descargar ficheiro
0181/2019 0196/2019 02-08-2019 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Interposición extemporánea do recurso especial. Descargar ficheiro
0061/2020 0047/2020 28-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Impugna a adxudicación coa pretensión de amular a súa exclusión, exclusión non recorrida no seu momento. Inadmisión. Descargar ficheiro
0062/2020 0065/2020 28-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non se pode reabrir o prazo de impugnación respecto dos pregos sobre os que logo non houbo novidades no punto ou elemento dos mesmos que ulteriormente se busca cuestionar. Descargar ficheiro
0056/2020 0049/2020 11-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación O recorrente, quinto clasificado, non argumenta motivos para a exclusión dos que lle anteceden. Ofertas con prezos parciais a cero euros. Descargar ficheiro
0057/2020 0050/2020 15-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos O recorrente non emendou a representación. Descargar ficheiro
0060/2020 0064/2020 26-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado A proposición do adxudicatario non é susceptible de recurso especial. Descargar ficheiro
0055/2020 0048/2020 11-05-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non acreditou a súa lexitimación para interpoñer o recurso. Descargar ficheiro
0087/2020 0084/2020 26-06-2020 Inadmite Contrato de subministración Pregos Recurso extemporáneo Descargar ficheiro
0090/2020 0087/2020 29-06-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación da UTE cuxo obxecto social era específicamente para a execución dun previo contrato. Descargar ficheiro
0095/2020 0063/2020 07-07-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Extemporaneidade do recurso. Disposición adicional oitava Real Decreto-lei 17/2020. Descargar ficheiro
0099/2020 0096/2020 15-07-2020 Inadmite Concesión de servizos Pregos O recorrente non emendou a lexitimación ou a súa representación. Igualmente procedería a desestimación do recurso. Descargar ficheiro
0104/2020 0107/2020 20-07-2020 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado Inadmisión do recurso que impugna un mero informe e unha proposta de exclusión. Descargar ficheiro
0114/2020 0113/2020 03-08-2020 Inadmite Contrato de servizos Pregos Impúgnase normativa allea a contratación.Falta de lexitimación. Mera defensa da legalidade. Inadmisión. Descargar ficheiro
0105/2020 0110/2020 21-07-2020 Inadmite Contrato de servizos Adxudicación Inadmisión por non ser competente este TACGal. Consorcio adscrito á Administración Xeral do Estado. Descargar ficheiro
Mostrando do 1.261 ao 1.280 de 1.438 resultados