Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0069/2020 0068/2020 02-06-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento. Desagregación. Custes salariais. Desestimación. Descargar ficheiro
0071/2020 0069/2020 08-06-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión O recorrente presentou incorrectamente a súa oferta. Non se evidencia defectuoso funcionamento da plataforma. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0077/2020 0072/2020 11-06-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión No trámite do art. 150.2 LCSP o mellor clasificado non acreditou a solvencia técnica segundo os pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0063/2020 0060/2020 29-05-2020 Desestima Concesión de servizos Pregos Impugnación da decisión de reanudación licitación. Parámetros económicos da licitación. Desagregación. Custes salariais. Desestimación. Descargar ficheiro
0080/2020 0054/2020 12-06-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Rexeitamento da petición de exclusión da adxudicataria. Desestima Descargar ficheiro
0075/2020 0061/2020 10-06-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non xustificou a súa baixa desproporcionada. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0082/2020 0066/2020 15-06-2020 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0083/2020 0078/2020 15-06-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Desestimación impugnación orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0081/2020 0040/2020 15-06-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación As operacións aritméticas realizadas polo órgano de contratación non se afastan do contido nin da fórmula establecida nos pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0100/2020 0101/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Sindicato. Non lexitimación sobre as horas. Información da subrogación. Non caben alegacións contra pregos non modificados. Descargar ficheiro
0097/2020 0094/2020 17-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Non proceden alegacións contra aspectos dos pregos sen modificacións. Non se achegan cálculos sobre o orzamento. Descargar ficheiro
0094/2020 0089/2020 03-07-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria non incumpre os pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0093/2020 0088/2020 03-07-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Anticipación, no sobre B, de posible información do sobre C. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0109/2020 0103/2020 23-07-2020 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Valoración. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0108/2020 0093/2020 23-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos A claridade do recurso é unha carga do recorrente. A configuración da licitación corresponde ao órgano. Descargar ficheiro
0106/2020 0090/2020 23-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Recurso carente de fundamento. Desestimación. MULTA Descargar ficheiro
0120/2020 0118/2020 12-08-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non cumpre PPT. Exclusión procedente Desestimación. Descargar ficheiro
0125/2020 0124/2020 19-08-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Desestimación. MULTA. Descargar ficheiro
0126/2020 0123/2020 24-08-2020 Desestima Concesión de servizos Exclusión Non acadou o limiar mínimo para continuar na licitación. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0116/2020 0111/2020 07-08-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre PPT. Exclusión procedente Desestimación. Descargar ficheiro
Mostrando do 121 ao 140 de 1.486 resultados