Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0005/2020 0331/2019 09-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez. Desestimación. Descargar ficheiro
0011/2020 0334/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Motivación. Discrecionalidade técnica. Discrepancia na oferta solventada conforme aos pregos. Desestimación Descargar ficheiro
0014/2020 0338/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Inexistencia de anticipación de información. Desestimación. Descargar ficheiro
0012/2020 0335/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Desestimación. Descargar ficheiro
0013/2020 0336/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Desestimación. Descargar ficheiro
0013/2020 0337/2019 17-02-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Desestimación. Descargar ficheiro
0015/2020 0339/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación A executividade das resolucións dos Tribunais de recursos contractuais. Descargar ficheiro
0210/2019 0224/2019 13-09-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Inexistencia de motivos de exclusión na adxudicataria. Reciprocidade na confidencialidade. Descargar ficheiro
0210/2019 0209/2019 13-09-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Inexistencia de motivos de exclusión na adxudicataria. Reciprocidade na confidencialidade. Descargar ficheiro
0211/2019 0220/2019 13-09-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. O licitador responsabilízase da corrección da súa proposición. Descargar ficheiro
0037/2020 0025/2020 07-02-2020 Desestima Contrato de subministración Pregos Liberdade de configuración do contrato e seus requisitos técnicos. Os criterios non avaliables mediante fórmulas cumpren os estándares de claridade. Desestimación. Descargar ficheiro
0040/2020 0024/2020 12-02-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Informe técnico motivado. Desestimación. Descargar ficheiro
0031/2020 0020/2020 04-02-2020 Desestima Contrato de subministración Pregos Discrecionalidad técnica na configuración da licitación Desestimación. Descargar ficheiro
0038/2020 0026/2020 07-02-2020 Desestima Contrato de subministración Pregos Os criterios non avaliables mediante fórmulas cumpren os estándares de claridade. Desestimación. Descargar ficheiro
0047/2020 0030/2020 09-03-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non caben sucesivas emendas. Exclusión correcta Desestimación. Descargar ficheiro
0054/2020 0045/2020 06-05-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria non anticipou información do sobre C no sobre B. Extemporánea pretensión de nulidade dos pregos. Inexistencia de melloras. Valoración de ofertas axustada aos pregos. Descargar ficheiro
0055/2020 0044/2020 13-03-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Discrecionalidade na configuración da contratación. Subrogación. Falta de argumentación no recurso. Desestimación. Descargar ficheiro
0078/2020 0074/2020 11-06-2020 Desestima Contrato de subministración Pregos Xustificación sobre lotes. Configuración da licitación. Desestimación Descargar ficheiro
0072/2020 0071/2020 08-06-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Introdución no sobre B de información propia do sobre C. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0076/2020 0059/2020 11-06-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Actuación do órgano de contratación baseada na literalidade dos pregos. Desestimación Descargar ficheiro
Mostrando do 101 ao 120 de 1.471 resultados