Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0116/2019 0101/2019 23-05-2019 Desestima Concesión de servizos Pregos Admisión do recurso especial para a concesión do servizo público de transporte. Risco operacional. Correcta información do persoal a subrogar. Xustificación axeitada do orzamento. Descargar ficheiro
0116/2019 0104/2019 23-05-2019 Desestima Concesión de servizos Pregos Admisión do recurso especial para a concesión do servizo público de transporte. Risco operacional. Correcta información do persoal a subrogar. Xustificación axeitada do orzamento. Descargar ficheiro
0116/2019 0124/2019 23-05-2019 Desestima Concesión de servizos Pregos Admisión do recurso especial para a concesión do servizo público de transporte. Risco operacional. Correcta información do persoal a subrogar. Xustificación axeitada do orzamento. Descargar ficheiro
0116/2019 0125/2019 23-05-2019 Desestima Concesión de servizos Pregos Admisión do recurso especial para a concesión do servizo público de transporte. Risco operacional. Correcta información do persoal a subrogar. Xustificación axeitada do orzamento. Descargar ficheiro
0135/2019 0140/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Xustificación da oferta anormal segundo art. 149 LCSP. Descargar ficheiro
0203/2019 0212/2019 30-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión oferta do recorrente incumpre notoriamente os pregos. Discrecionalidade técnica. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0212/2019 0225/2019 13-09-2019 Desestima Contrato de subministración Pregos O recorrente considera indebidamente calculado o orzamento da licitación. Discrecionalidade técnica. Inexistencia de erro ou incongruencia no orzamento. Descargar ficheiro
0218/2019 0228/2019 19-09-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Inexistencia de escuridade nos pregos. Falta de dilixencia na redacción da oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0228/2019 0245/2019 09-10-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Solvencia técnica da adxudicataria. Discrecionalidade técnica. Desestimación. Descargar ficheiro
0227/2019 0244/2019 09-10-2019 Desestima Contrato de servizos Outros O órgano de contratación acordou non adxudicar o contrato. Desestimación. Descargar ficheiro
0219/2019 0230/2019 19-09-2019 Desestima Administrativo especial Adxudicación Non se poden acoller as críticas á valoración das ofertas Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0220/2019 0234/2019 19-11-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de dilixencia na emenda da solvencia económica e financeira. Non caben sucesivas emendas. Exclusión conforme a dereito Descargar ficheiro
0230/2019 0255/2019 14-10-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Falta de argumentación do recurso. MULTA por temeridade. Descargar ficheiro
0237/2019 0229/2019 18-10-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación O obxecto social da UTE adxudicataria abrangue o obxecto da licitación. Non anticipación de información da oferta adxudicataria. Inexistencia de arbitrariedade na valoración. Descargar ficheiro
0234/2019 0248/2019 16-10-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez na avaliación non desvirtuadas nos recursos. Descargar ficheiro
0234/2019 0249/2019 16-10-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez na avaliación non desvirtuadas nos recursos. Descargar ficheiro
0239/2019 0254/2019 22-10-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non xustificou a viabilidade da súa oferta anormal. Discrecionalidade técnica. Motivación suficiente. Descargar ficheiro
0238/2019 0251/2019 22-10-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Discrecionalidade técnica. Motivación suficiente. Inexistencia de erro ou arbitrariedade na valoración das ofertas das recorrentes. Desestimación. Descargar ficheiro
0247/2019 0273/2019 06-11-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez. Inexistencia de erro Descargar ficheiro
0257/2019 0290/2019 18-11-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión Falta de emenda da documentación. Falta de dilixencia na conformación da súa oferta. Descargar ficheiro
Mostrando do 61 ao 80 de 1.471 resultados