Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0032/2020 0015/2020 05-02-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación. Inexistencia de erro ou arbitrariedade. Desestimación. Descargar ficheiro
0049/2020 0038/2020 09-03-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión A exclusión dunha oferta incide na clasificación de ofertas pola dinámica da licitación e fórmulas aplicables. O adxudicatario acredita solvencia. Descargar ficheiro
0041/2020 0027/2020 18-02-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Anulación do criterio de avaliación consistente en valorar a subministración de modelos de referencia. Estimación. Descargar ficheiro
0042/2020 0028/2020 21-02-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non xustifica a súa viabilidade. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0050/2020 0039/2020 09-03-2020 Desestima Contrato de servizos Desistencia da licitación O órgano de contratación acordou a desistencia da contratación, debidamente xustificada no procedemento. Desestimación. Descargar ficheiro
0293/2019 0322/2019 27-12-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación Os certificados da oferta adxudicataria son os previstos nos pregos. Desestimación. Descargar ficheiro
0063/2020 0052/2020 29-05-2020 Desestima Concesión de servizos Pregos Impugnación da decisión de reanudación licitación. Parámetros económicos da licitación. Desagregación. Custes salariais. Desestimación. Descargar ficheiro
0063/2020 0053/2020 29-05-2020 Desestima Concesión de servizos Pregos Impugnación da decisión de reanudación licitación. Parámetros económicos da licitación. Desagregación. Custes salariais. Desestimación. Descargar ficheiro
0064/2020 0056/2020 29-05-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión A licitadora adiantou no sobre B información do sobre C. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0086/2020 0079/2020 26-06-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non cabe cuestionar os pregos. Exclusión por baja xustificada. Descargar ficheiro
0088/2020 0083/2020 29-06-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Actuación da mesa baseada na literalidade dos pregos. Desestimación Descargar ficheiro
0085/2020 0082/2020 23-06-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos A obriga do art.130 LCSP é de carácter formal. Desestimación impugnación orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0090/2020 0086/2020 29-06-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Discrecionalidade na configuración do contrato. Descargar ficheiro
0100/2020 0102/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Sindicato. Non lexitimación sobre as horas. Información da subrogación. Non caben alegacións contra pregos non modificados. Descargar ficheiro
0100/2020 0100/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Sindicato. Non lexitimación sobre as horas. Información da subrogación. Non caben alegacións contra pregos non modificados. Descargar ficheiro
0098/2020 0095/2020 15-07-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Criterios de adxudicación que permiten presentar ofertas reais que sexan avaliadas en condicións de competencia efectiva. Descargar ficheiro
0096/2020 0091/2020 07-07-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión O proposto adxudicatario ten a obriga de xustificar a solvencia económica. Descargar ficheiro
0112/2020 0105/2020 28-07-2020 Desestima Contrato de subministración Pregos Constan as explicacións das eleccións adoptadas para o procedemento. Discrecionalidade na configuración. Descargar ficheiro
0111/2020 0097/2020 28-07-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Non acadou a puntuación mínima esixida na valoración técnica. Discrecionalidade técnica. Motivación. Desestimación. Descargar ficheiro
0117/2020 0112/2020 12-08-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre PPT. Exclusión procedente Desestimación. Descargar ficheiro
Mostrando do 281 ao 300 de 1.438 resultados