Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0201/2019 0217/2019 28-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre os pregos tras probas técnicas practicadas no produto. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0199/2019 0207/2019 29-08-2019 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A exclusión dun licitador é un resultado especialmente gravoso, sen que se mostre un incumprimento que leve a ese resultado. Descargar ficheiro
0204/2019 0213/2019 30-08-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente incumpre notoriamente os pregos. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0225/2019 0239/2019 09-10-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de incorrección invalidante na oferta económica da adxudicataria. Descargar ficheiro
0226/2019 0240/2019 09-10-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non cumpre os requisitos mínimos dos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0235/2019 0252/2019 16-10-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Cumprimento extemporáneo de trámite. Descargar ficheiro
0268/2019 0263/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Oferta anormal non xustificada. Descargar ficheiro
0271/2019 0276/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Oferta anormal non xustificada. Descargar ficheiro
0265/2019 0298/2019 26-11-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión O recorrente recoñece a anticipación de información debido a un erro. Creba do segredo da oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0266/2019 0300/2019 26-11-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Os pregos se lle facilitaron en castelán e cun novo prazo de ofertas. Perda do obxecto do recurso. Natureza do contrato. Descargar ficheiro
0263/2019 0299/2019 25-11-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión O recorrente non seguiu as instrucións do órgano de contratación para a presentación da oferta e que xa advertían do risco de exclusión. Falta de dilixencia. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0267/2019 0264/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0267/2019 0266/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0267/2019 0267/2019 27-11-2019 Desestima Concesión de servizos Exclusión Admisión trámite presentación xustificación. Ofertas anormais non xustificadas. Descargar ficheiro
0275/2019 0293/2019 04-12-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Inexistencia de anticipación de información no sobre B. Descargar ficheiro
0277/2019 0302/2019 09-12-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Motivación suficiente da valoración das ofertas. Discrecionalidade técnica Descargar ficheiro
0250/2019 0278/2019 08-11-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta del recurrente non se axusta aos pregos. Temeridade no recurso. MULTA. Descargar ficheiro
0279/2019 0303/2019 13-11-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión As fotografías achegadas co recurso non se corresponden coas mostras aportadas. Os recorrentes non achegaron os certificados exixidos. Mala fe e temeridade. MULTA a cada recorrente. Descargar ficheiro
0279/2019 0305/2019 13-12-2019 Desestima Contrato de subministración Exclusión As fotografías achegadas co recurso non se corresponden coas mostras aportadas. Os recorrentes non achegaron os certificados exixidos. Mala fe e temeridade. MULTA a cada recorrente. Descargar ficheiro
0281/2019 0304/2019 13-12-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Falta de argumentación do recurso. Inexistencia de oferta anormal. Desestimación. Descargar ficheiro
Mostrando do 241 ao 260 de 1.438 resultados