Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0015/2023 0002/2023 25-01-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación incorrectamente calculado. Descargar ficheiro
0014/2023 0241/2022 25-01-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se aprecia invalidez na titulación esixida nos pregos Descargar ficheiro
0013/2023 0236/2022 25-01-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Custos salariais non calculados conforme ao convenio colectivo. Orzamento incorrecto. Descargar ficheiro
0012/2023 0234/2022 17-01-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación correctamente calculado. Descargar ficheiro
0011/2023 0233/2022 17-01-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Presentación de mostras fóra de prazo. Descargar ficheiro
0010/2023 0232/2022 17-01-2023 Desestima Contrato de servizos Outros O acordo de ampliación do prazo de licitación non vulnera os principios da contratación. Descargar ficheiro
0009/2023 0231/2022 17-01-2023 Desestima Contrato de subministración Adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos da contratación. Descargar ficheiro
0008/2023 0230/2022 17-01-2023 Desestima Contrato de subministración Pregos Non se aprecia erro no orzamento nin incongruencia nas condicións da licitación. Descargar ficheiro
0007/2023 0226/2022 17-01-2023 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Non se aprecia motivo de exclusión da adxudicataria nin erro ou incongruencia na valoración. Descargar ficheiro
0006/2023 0221/2022 17-01-2023 Desistencia Contrato de servizos Adxudicación Aceptar desistencia do recorrente e declarar concluido o procedemento. Descargar ficheiro
0005/2023 0229/2022 12-01-2023 Desestima Contrato de servizos Exclusión Falta de acreditación da solvencia económica esixida nos pregos. Descargar ficheiro
0004/2023 0228/2022 12-01-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Retroación para a correcta motivación da exclusión por inviabilidade da oferta presuntamente anormal. Descargar ficheiro
0003/2023 0225/2022 12-01-2023 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial Acordo de prórroga non impugnable. Descargar ficheiro
0002/2023 0240/2022 04-01-2023 Desistencia Contrato de subministración Adxudicación Aceptar a desistencia do recorrente e declarar concluso o procedemento. Descargar ficheiro
0001/2023 0227/2022 04-01-2023 Desestima Contrato de servizos Pregos Cálculo correcto do orzamento á data de publicación da licitación. Descargar ficheiro
0242/2022 0224/2022 30-12-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Presentación extemporánea das mostras esixidas coa oferta. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0241/2022 0220/2022 28-12-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Non cabe emenda do xa emendado, exclusión procedente. Descargar ficheiro
0240/2022 0214/2022 28-12-2022 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Inadecuada motivación da exclusión da recorrente. Retroacción do procedemento. Descargar ficheiro
0239/2022 0222/2022 28-12-2022 Estima Contrato de servizos Pregos Incorrecto cálculo das magnitudes económicas da licitación. Descargar ficheiro
0238/2022 0216/2022 28-12-2022 Desestima Contrato de servizos Pregos Non se acredita que as magnitudes económicas da licitación se atopen incorrectamente calculadas, Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.240 resultados