Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0017/2020 0342/2019 20-01-2020 Estima parcialmente Concesión de servizos Adxudicación Retroacción para emenda ao adxudicatario. Estimación parcial. Descargar ficheiro
0019/2020 0341/2019 22-01-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Suficiente motivación e publicidade da avaliación efectuada. Desestimación. Descargar ficheiro
0010/2020 0340/2019 16-01-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos O recorrente considera que unha cláusula do prego vulnera a libre concorrencia. Desestimación. Descargar ficheiro
0015/2020 0339/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación A executividade das resolucións dos Tribunais de recursos contractuais. Descargar ficheiro
0014/2020 0338/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Inexistencia de anticipación de información. Desestimación. Descargar ficheiro
0013/2020 0337/2019 17-02-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Desestimación. Descargar ficheiro
0013/2020 0336/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Desestimación. Descargar ficheiro
0012/2020 0335/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Impugnación xustificación baixa do adxudicatario. Desestimación. Descargar ficheiro
0011/2020 0334/2019 17-01-2020 Desestima Concesión de servizos Adxudicación Motivación. Discrecionalidade técnica. Discrepancia na oferta solventada conforme aos pregos. Desestimación Descargar ficheiro
0007/2020 0333/2019 13-01-2020 Estima Contrato de servizos Adxudicación A oferta adxudicataria non cumpre os pregos. Descargar ficheiro
0009/2020 0332/2019 15-01-2020 Desestima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non acadou o liminar mínimo establecido nos pregos para continuar na licitación. Motivación razoable e ausente de arbitrariedade. Desestimación. Descargar ficheiro
0005/2020 0331/2019 09-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Discrecionalidade técnica. Presunción de acerto e validez. Desestimación. Descargar ficheiro
0004/2020 0330/2019 09-01-2020 Desestima Contrato de subministración Exclusión Inexistencia de deficiencias na plataforma no momento da presentación de oferta do recorrente. Falta de dilixencia. Descargar ficheiro
0006/2020 0329/2019 13-01-2020 Estima Contrato de subministración Adxudicación Valoración de subcriterios non previstos nos pregos e non amparados pola discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0008/2020 0328/2019 16-01-2020 Estima Contrato subvencionado Adxudicación A oferta adxudicataria non cumpre as prescricións técnicas. Descargar ficheiro
0003/2020 0327/2019 09-01-2020 Estima Contrato de servizos Pregos Inexistencia dos elementos que permiten empregar o procedemento negociado sen publicidade. Carácter restritivo e excepcional. Descargar ficheiro
0002/2020 0326/2019 08-01-2020 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Anticipación no sobre B dun dato propio do sobre C. Carece de dimensión suficiente para aplicar a exclusión da oferta. Aclaracións na oferta. Desestimación. Descargar ficheiro
0292/2019 0325/2019 20-12-2019 Inadmite Concesión de servizos Adxudicación A exclusión deste recorrente fora recorrida neste TACGal, que inadmitiu o recurso. Lexitimación inexistente contra a adxudicación. Inadmisión. Descargar ficheiro
0016/2020 0324/2019 20-01-2020 Estima parcialmente Contrato de subministración Adxudicación A oferta do adxudicatario non cumpría un requisito dos pregos. Descargar ficheiro
0291/2019 0323/2019 20-12-2019 Inadmite Contrato de subministración Adxudicación O recorrente non foi licitador e non pode resultar adxudicatario. Lexitimación inexistente. Inadmisión Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.240 resultados