Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0215/2023 0211/2023 13-12-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A anormalidade da oferta se debe examinar sobre a súa globalidade, non sobre cada un dos prezos parciais. Non existe directa infracción por ofertar un prezo parcial próximo a 0. Descargar ficheiro
0214/2023 0207/2023 05-12-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Valoración correcta. Non acada mínimo para continuar na licitación. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0212/2023 0204/2023 05-12-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Acordo de adxudicación Anulación da adxudicación. Retroacción para cotexo da oferta da adxudicataria co PPT Descargar ficheiro
0213/2023 0206/2023 05-12-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Admisibilidade de subministracións de similar natureza para acreditar a solvencia técnica. Descargar ficheiro
0210/2023 0205/2023 29-11-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión A oferta do recorrente non excedeu á extensión máxima establecida. Descargar ficheiro
0211/2023 0210/2023 29-11-2023 Desistencia Contrato de subministración Exclusión Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0209/2023 0195/2023 23-11-2023 Estima parcialmente Concesión de servizos Pregos Incorrecta configuración das regras de valoración dos criterios suxeitos a xuízo de valor. Incongruencia nos custos de persoal. Descargar ficheiro
0206/2023 0198/2023 21-11-2023 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento de licitación non desagregado conforme á esixencia legal. Descargar ficheiro
0204/2023 0193/2023 21-11-2023 Inadmite Contrato de servizos Exclusión Recurso extemporáneo. Descargar ficheiro
0205/2023 0197/2023 21-11-2023 Inadmite Contrato de subministración Non susceptible de recurso especial O informe de valoración non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0207/2023 0200/2023 21-11-2023 Desistencia Contrato de subministración Pregos Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0208/2023 0203/2023 21-11-2023 Inadmite Contrato de servizos Non susceptible de recurso especial As propostas de adxudicación non son actos impugnables. Descargar ficheiro
0200/2023 0188/2023 16-11-2023 Desestima Contrato de subministración Exclusión A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente Descargar ficheiro
0201/2023 0194/2023 16-11-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A oferta do recorrente non se axusta aos pregos. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0202/2023 0199/2023 16-11-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión A eiva na documentación presentada polo licitador era emendable. Retroacción. Descargar ficheiro
0203/2023 0202/2023 16-11-2023 Inadmite Contrato de servizos Pregos Licitación deserta. Perda sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
0198/2023 0192/2023 10-11-2023 Estima Contrato de subministración Exclusión A documentación a presentar polo licitador era emendable conforme aos pregos da licitación. Retroacción. Descargar ficheiro
0199/2023 0196/2023 10-11-2023 Inadmite Contrato de subministración Non susceptible de recurso especial A clasificación de ofertas non é un acto impugnable. Descargar ficheiro
0195/2023 0189/2023 09-11-2023 Desestima Contrato de subministración Pregos Discrecionalidade técnica na configuración da licitación. Descargar ficheiro
0194/2023 0186/2023 09-11-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Exclusión Exclusión insuficientemente motivada. Retroacción para aclaración da oferta. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.438 resultados