Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0126/2018 0141/2018 13-12-2018 Inadmite Contrato de servizos Acto trámite non cualificado É impugnable o resolto polas mesas de contratación cando son estas as que acordan a exclusión, non cando ese acordo recae noutra instancia decisoria e a mesa só traslada unha proposta. Descargar ficheiro
0167/2020 0172/0200 09-10-2020 Desestima Contrato de servizos Pregos Xustificouse a non división en lotes. Desestimación. Descargar ficheiro
0119/2021 0108/2021 15-06-2021 Estima Contrato de subministración Exclusión Xustificación suficiente da viabilidade da oferta anormal Descargar ficheiro
0235/2022 0197/2022 28-12-2022 Estima Contrato de servizos Exclusión Xustificación suficiente da oferta anormal. Descargar ficheiro
0090/2023 0080/2023 23-05-2023 Estima Contrato de servizos Exclusión Xustificación suficiente da oferta anormal. Descargar ficheiro
0213/2019 0219/2019 16-09-2019 Estima parcialmente Contrato de servizos Exclusión Xustificación suficiente da anormalidade. Falta de motivación da exclusión e da avaliación técnica. Anulación do procedemento por estar abertos os sobres. Descargar ficheiro
0078/2020 0074/2020 11-06-2020 Desestima Contrato de subministración Pregos Xustificación sobre lotes. Configuración da licitación. Desestimación Descargar ficheiro
0117/2021 0109/2021 09-06-2021 Desestima Contrato de subministración Exclusión Xustificación insuficiente da viabilidade da oferta incursa en presunción de anormalidade Descargar ficheiro
0009/2022 0280/2021 14-01-2022 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Xustificación da solvencia a través de medios alleos ao licitador. Descargar ficheiro
0135/2019 0140/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Xustificación da oferta anormal segundo art. 149 LCSP. Descargar ficheiro
0135/2019 0133/2019 11-06-2019 Desestima Contrato de servizos Adxudicación Xustificación da oferta anormal segundo art. 149 LCSP. Descargar ficheiro
0076/2021 0060/2021 06-04-2021 Estima Contrato de servizos Exclusión Xustificación baixa anormal. Anulación exclusión Descargar ficheiro
0205/2020 0209/2020 01-12-2020 Desestima Contrato de servizos Outros Válida decisión de non adxudicar o contrato. Art. 152 LCSP. Desestimación. Descargar ficheiro
0124/2021 0122/2021 17-06-2021 Estima Contrato de servizos Pregos Vulneración principio de transparencia en canto a determinada condición a cumprir polos licitadores Descargar ficheiro
0215/2022 0201/2022 28-11-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vulneración do segredo da oferta. Descargar ficheiro
0183/2022 0159/2022 07-10-2022 Desestima Contrato de subministración Exclusión Vulneración do segredo da oferta, o recorrente anticipou información do sobre C. Descargar ficheiro
0179/2019 0192/2019 02-08-2019 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vulneración do anonimato no proxecto presentado. Claridade nos pregos para garantir o anonimato. Exclusión procedente. Desestimación. Descargar ficheiro
0186/2023 0166/2023 25-10-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Vulneración das normas básicas do procedemento de contratación. Anulación da licitación. Descargar ficheiro
0064/2018 0075/2018 31-08-2018 Desestima Contrato de servizos Exclusión Vinculación á solvencia presentada coa declaración responsable. Momento de ter a solvencia, na data final de presentación das ofertas. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0197/2022 0176/2022 03-11-2022 Desestima Contrato de servizos Exclusión Viabilidade de oferta anormal non xustificada. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.438 resultados