Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0010/2019 0161/2018 14-01-2019 Estima Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación ten o deber de desglosar o orzamento da licitación segundo art.100 LCSP. Anulación. Descargar ficheiro
0011/2019 0001/2019 14-01-2019 Estima Contrato de servizos Pregos Incongruencia entre bases da convocatoria. A lexislación aplicable non impide a participación de enxeñeiros civís. Anulación. Descargar ficheiro
0014/2019 0008/2019 18-01-2019 Estima Contrato de servizos Pregos O órgano de contratación ten o deber de desglosar o orzamento da licitación segundo art.100 LCSP. Anulación. Descargar ficheiro
0008/2019 0159/2018 14-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Non consta que a totalidade dos integrantes do grupo municipal votasen en contra do acto recorrido. Falta de lexitimación do grupo municipal. Descargar ficheiro
0007/2019 0157/2018 14-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Falta de lexitimación da agrupación política. Mera defensa da legalidade. Descargar ficheiro
0004/2019 0153/2018 03-01-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Dies a quo para recorrer os pregos. O artigo 50.1.b) expresa que é dende o día seguinte ao que se publicara o anuncio de licitación no perfil do contratante, sempre que se indicara o acceso aos pregos. Interposición extemporánea do recurso. Descargar ficheiro
0127/2019 0136/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Interposición extemporánea do recurso art. 55.d LCSP. Rectificación do anuncio da contratación, non abre novo prazo de recurso especial. Descargar ficheiro
0120/2019 0111/2019 27-05-2019 Desestima Contrato de subministración Pregos Configuración do obxecto contractual. Discrecionalidade técnica. Descargar ficheiro
0117/2019 0127/2019 23-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Titulacións académicas. Inexistencia de irregularidades nos pregos. Descargar ficheiro
0121/2019 0118/2019 27-05-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Correcta configuración do orzamento. Descargar ficheiro
0123/2019 0128/2019 29-05-2019 Estima Contrato de servizos Pregos Non consta nos pregos da licitación mención a convenio colectivo a aplicar, nin que polo tanto estableza a obriga da subrogación. Anulación da cláusula referente á subrogación do persoal. Descargar ficheiro
0122/2019 0116/2019 29-05-2019 Inadmite Contrato de servizos Pregos Carencia sobrevida do obxecto do contrato. Descargar ficheiro
0025/2019 0020/2019 30-01-2019 Desestima Contrato de servizos Pregos Expresión “equivalente” na referencia ás titulacións nos pregos. O órgano de contratación recoñece que a titulación de xeólogos resulta incluída e poden formar parte do equipo técnico. Descargar ficheiro
0020/2019 0012/2019 28-01-2019 Estima Contrato de servizos Pregos Incumprimento do art. 100.2 LCSP para xustificación do cálculo do orzamento de licitación. Nulidade parcial do PCAP. Retroacción a momento anterior á aprobación dos pregos. Descargar ficheiro
0021/2019 0023/2019 28-01-2019 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Falta de proporcionalidade nos criterios de solvencia. Esixencia de servizos prestados a concellos co dobre de poboación do contratante. Anulación desta previsión. Descargar ficheiro
0050/2019 0050/2019 04-03-2019 Estima parcialmente Contrato de servizos Pregos Incumprimento das obrigas previstas nos artigos 100 e 101 LCSP, sobre o orzamento da licitación. Descargar ficheiro
0040/2019 0035/2019 14-02-2019 Estima Contrato de servizos Pregos Orzamento da licitación. Insuficiente cálculo de persoal necesario para prestar o servizo. Forma de presentación das ofertas. Anulación da licitación. Descargar ficheiro
0041/2019 0036/2019 14-02-2019 Inadmite Concesión de servizos Pregos Natureza de concesión. Máis alá da xenérica alegación a que non existe risco operacional, non se mostran argumentos que permitan desvirtuar a discrecionalidade técnica que lle corresponde ao órgano de contratación á hora de configurar os termos da licitación. O valor estimado da concesión de servizo non acada o limiar previsto para que as concesións accedan ao recurso especial. Interposición extemporánea. Descargar ficheiro
0063/2019 0065/2019 22-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Non cabe unha acción baseada no mero interese da legalidade. Falta de lexitimación. Descargar ficheiro
0069/2019 0070/2019 28-03-2019 Inadmite Contrato de subministración Pregos Desistencia da contratación por detectar erro non emendable. Carencia sobrevida do obxecto do recurso. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.471 resultados