Resolucións

Mostrar    resultados
Nº Resolución
Nº Recurso
Data Resolución
Decisión
Tipo Contrato
Acto Recorrido
Descrición Arquivo
0043/2023 0029/2023 09-03-2023 Desestima Concesión de servizos Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0048/2023 0036/2023 16-03-2023 Desestima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Admisibilidade de ofertar prezos parciais a 0 euros. Descargar ficheiro
0075/2023 0070/2023 21-04-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de competencia deste Tribunal Descargar ficheiro
0046/2023 0027/2023 16-03-2023 Estima parcialmente Contrato de servizos Acordo de adxudicación Retroacción para a verificación do cumprimento do PPT pola oferta da adxudicataria. Descargar ficheiro
0052/2023 0030/2023 23-03-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Descargar ficheiro
0054/2023 0040/2023 23-03-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Para a avaliación das ofertas non se ten en conta o IVE. Descargar ficheiro
0071/2023 0056/2023 19-04-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Medios persoais: non cabe alterar o contido da oferta e o declarado como solvencia. Descargar ficheiro
0060/2023 0046/2023 31-03-2023 Estima Contrato de subministración Acordo de adxudicación Incumprimento pola oferta da adxudicataria do establecido no PPT. Descargar ficheiro
0065/2023 0041/2023 12-04-2023 Estima parcialmente Contrato de subministración Acordo de adxudicación Retroacción para a análise da viabilidade da oferta gañadora. Descargar ficheiro
0057/2023 0043/2023 28-03-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Oferta anormal non xustificada adecuadamente. Exclusión procedente. Descargar ficheiro
0058/2023 0053/2023 28-03-2023 Desistencia Contrato de servizos Acordo de adxudicación Desistencia do recorrente. Descargar ficheiro
0042/2023 0028/2023 09-03-2023 Desestima Concesión de servizos Acordo de adxudicación Ausencia de defectoinvalidante na tramitación da licitación; discrecionalidade técnica na puntuación; inadmisión da solicitude de exclusión da adxudicataria por ausencia de lexitimación. Descargar ficheiro
0072/2023 0057/2023 19-04-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A viabilidade da oferta debe examinarse sobre a súa globalidade. Descargar ficheiro
0063/2023 0050/2023 04-04-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Non cabe cuestionar a viabilidade da oferta que non se atopa en presunción de anormalidade. Descargar ficheiro
0041/2023 0039/2023 01-03-2023 Inadmite Contrato de subministración Acordo de adxudicación Non se acreditou poder para interpoñer recurso. Descargar ficheiro
0099/2023 0082/2023 06-06-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación As ofertas que preceden na clasificación á da recorrente non incumpren os pregos. Descargar ficheiro
0082/2023 0072/2023 04-05-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación A oferta da adxudicataria axústase aos pregos. Descargar ficheiro
0044/2023 0034/2023 09-03-2023 Inadmite Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de lexitimación do sindicato recorrente. Descargar ficheiro
0098/2023 0088/2023 02-06-2023 Desestima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Oferta anormal adecuadamente xustificada. Falta de carga argumentativa no recurso Descargar ficheiro
0086/2023 0074/2023 12-05-2023 Estima Contrato de servizos Acordo de adxudicación Falta de motivación na avaliación. Anulación da adxudicación e da contratación. Descargar ficheiro
Mostrando do 1 ao 20 de 1.471 resultados